Lázár János javaslata fogyatékos gyerekek oktatási jogait veszélyezteti - levél a szakpolitikusoknak

2011.11.24. Jogi Fórum/ TASZ

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek oktatási jogai fokozatosan fejlődtek a rendszerváltás óta. Lázár János egymondatos indoklással ellátott javaslata ezeket a jogokat sodorja veszélybe. Szülők, szakemberek és civilek közös levele a módosító visszavonásáért.

Az iskolai oktatáshoz való hozzáférés minden tanulónak elidegeníthetetlen alkotmányos joga. Ennek a jognak az egyik legfontosabb objektív mutatója a mindenkori oktatási jogszabályokban meghatározott óraszám. Lázár Jánosnak a köznevelési törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslata mégis eltörölné a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerek iskolai osztályaiban a minimális óraszámokra vonatkozó előírást, és szakértői döntés körébe utalná az óraszámok meghatározását. A javaslat elfogadásával elemi oktatási jogok kerülnek veszélybe, miközben annak indoklása szakmailag megalapozatlan.

Szülők, szakértők és civil szervezetek közös levélben hívják fel a döntéshelyzetben lévő szakpolitikusok figyelmét a javaslat elfogadásának követkeményeire, és kérik őket, hogy tegyenek meg mindent a javaslat elutasítása érdekében.

Leveleikben az alábbiakra hívják fel a figyelmet:

  • "1. A módosító javaslat 1500-3500 súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerek jelenlegi és jövőbeni iskolai pályafutását érinti.
  • 2. Az óraszámok minimuma a tankötelezettség egyik legfontosabb objektív, számszerű kritériuma. Ha ez a szám nincs törvényben rögzítve, akkor a gyerekek elemi oktatási jogai számonkérhetetlenné válnak.
  • 3. A javaslat indoklása megalapozatlan: a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai oktatását szabályozó a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2006 (III.1.) OM rendelet szabályozza az érintett gyerekek fejlesztésének, oktatásának módszertanát. Ezzel összhangban a gyermekek terhelhetőségének figyelembevételével – ahogyan minden más tanulói csoport esetében is – kell a fejlesztő iskolán belül a gyógypedagógiai munkát megszervezni.
  • 4. Mivel a szakértői bizottságok a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OM rendelet értelmében a meglévő szolgáltatási kapacitások figyelembe vételével tehetnek javaslatot a sajátos nevési igényű gyermekek iskolai ellátására, a javaslat arra kényszerítheti a szakértői bizottságok munkatársait, hogy a gyermek igényeihez képest alacsonyabb óraszámra tegyenek javaslatot
  • 5. Tudomásunk szerint a javaslat semmilyen érdekvédelmi vagy szakértői szervezettel nem volt egyeztetve, annak nyilvános vitája nem volt.”

Olvassa el a leveleket:

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
OKTATÁSÜGY
TASZ
FOGYATÉKOSÜGY