Felügyeleti felszólítás több kgfb-s biztosításközvetítőnek

2011.12. 1. Jogi Fórum/ PSZÁF

A PSZÁF vezetői körlevélben szólított fel több, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacon jelentős súlyú független biztosításközvetítőt: internetes díjkalkulátoruk működtetése során tartsák be a fogyasztók megfelelő, korrekt és teljes körű tájékoztatását szolgáló elvárásokat.

A 2011. október 30-án közzétett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjhirdetése után a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) többször áttekintette a jelentős piaci súlyú független biztosításközvetítők honlapjainak kgfb-díjkalkulátorait, s az ezeken számított díjakat összevetette a biztosítók honlapjain kalkulált díjakkal. A díjkalkulátorok első áttekintése után a PSZÁF megállapította: több független biztosításközvetítőnél eltérnek a díjszámító programjukkal kalkulált, s a biztosítók által az országos napilapokban megjelentetett díjtarifában közzétett feltételekkel kalkulált díjak.

A PSZÁF a független biztosításközvetítői díjkalkulátorok folyamatos figyelemmel kísérése során azt tapasztalta: a piaci szereplők folyamatos korrekciókat végeznek a díjkalkulátorok igénybe vételével számított díjak, s a biztosítók honlapján kalkulált díjak eltéréseinek kiküszöbölése, a biztosítói kedvezmények pontos alkalmazása érdekében.

A PSZÁF ezek alapján vezetői levélben szólította fel az érintett független biztosításközvetítőket arra, hogy a díjkalkulátorok működtetésekor feleljenek meg a fogyasztók megfelelő, korrekt és teljes körű tájékoztatását szolgáló elvárásoknak, tartsák be különösen az alábbi követelményeket:

  • A fogyasztók érdekeinek védelmében alapvető, hogy a független biztosításközvetítők honlapján elérhető díjkalkulátor pontosan tartalmazza mindazon kedvezményeket, pótdíjakat és egyéb feltételeket, melyeket az egyes biztosítók díjhirdetésükben közzétettek. Ezért a közvetítőknek megfelelő körültekintéssel kell eljárniuk a díjkalkulátorok paraméterezésekor, különösen a kedvezmények és pótdíjak mértéke, az igénybe vehető kedvezmények maximuma, s a biztosítók által alkalmazott, a biztosítási díj minimumaként meghatározott összeg pontos feltüntetése érdekében. A független biztosításközvetítők csak így garantálhatják, hogy a leendő szerződő fogyasztók a honlapjukon elvégzett díjkalkulációja megegyezzen a biztosítók honlapján végzett kalkuláció eredményével.
  • A független biztosításközvetítők az általuk működtetett díjkalkulátorokat folyamatosan ellenőrizzék, s az ellenőrzés során észlelt hibákat mihamarabb javítsák ki. A szükséges korrekcióknál vegyék figyelembe a biztosítók által a PSZÁF kötelezése alapján időközben végrehajtott módosításokat is.
  • A független biztosításközvetítők fordítsanak kiemelt figyelmet az általuk működtetett díjkalkulátorban szereplő, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló funkciók megfelelő és pontos tartalmi kialakítására.

A PSZÁF e követelmények teljesítését a továbbiakban is folyamatosan figyelemmel kíséri.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
FOGYASZTÓVÉDELEM
BIZTOSÍTÁS
PÉNZÜGYI SZEKTOR
PSZÁF