Az új alkotmányjogi panaszeljárás igénybe vétele a gyakorlatban

2011.12.16. Jogi Fórum

Indítványozási feltételek, más hasznos tudnivalók, a „peresíthető” alapvető jogok sajátosságai – mind együtt „Az új alkotmányjogi panaszeljárás igénybe vétele a gyakorlatban – jogalkalmazóknak” c. kiadványban! Szerzők: Kocsis Miklós PhD, alkotmányjogász, egyetemi adjunktus (PTE ÁJK), Tilk Péter PhD, alkotmányjogász, egyetemi docens (PTE ÁJK).

 

2012 január 1-től az alkotmányjogi panaszeljárásban jogszabály és bírósági döntés egyaránt megtámadható az Alkotmánybíróság előtt. Az érdekeltséghez kötött, egyedi ügyekkel kapcsolatos új jogorvoslati fórum igénybe vételéhez nyújt segítséget a Kodifikátor Alapítvány kiadásában 2012 januárjában megjelenő, az új alkotmánybírósági törvény előírásai alapján felépülő, gyakorlatias, praktikus CD formátumú kiadvány – amely ügyiratmintákat is tartalmaz.

Szerzők:

  • Kocsis Miklós PhD, alkotmányjogász, egyetemi adjunktus (PTE ÁJK)
  • Tilk Péter PhD, alkotmányjogász, egyetemi docens (PTE ÁJK).
     

Ajánlás:

Az Alkotmánybíróság új hatásköre, az egyedi ítéletek alkotmányossági kontrollja a jogérvényesítés új lehetőségét teremti meg. Ennek konkrét ügyekben történő kivitelezése olyan praktikus közjogi ismereteket igényel, amelyekre eddig nem volt szüksége a jogász szakma döntő többségének. E hiátus pótlásának kiváló eszköze lehet ez a kiadvány, amelyet nyugodt szívvel ajánlok gyakorló jogász kollégáim szíves figyelmébe.

Györgyi Kálmán c. egyetemi tanár, volt legfőbb ügyész

Az új Alaptörvény és az új alkotmánybírósági törvény megteremti a konkrét bírósági ügyekben felmerülő, alapvető jogokkal kapcsolatos panaszok Alkotmánybíróság általi eldöntésének lehetőségét. A kezdeti időszakban minden bizonnyal bőségesen felmerülő értelmezési kérdések megválaszolásához és a panaszeljárás sikeres igénybe vételéhez nyújt segítséget e hasznos kiadvány, amit meggyőződéssel ajánlok a jogász szakma képviselői – ügyvédek, bírák – számára.

Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság volt helyettes elnöke, a Pécsi Ítélőtábla elnöke

Gyökeresen új lehetőség jogunkban a bírói döntések alkotmányosságának vizsgálata. E kiadvány igen hasznos segítség a jogkereső közönségnek, a jogi képviselőknek és – az alapvető jogok megsértésének „buktatóit” elkerülendő – a magyar bírói karnak is. Ezért mindazok figyelmébe jó szívvel ajánlom a kiadványt, akik jogunk ezen új intézményével kapcsolatos elvi és gyakorlati tudnivalókat alkalmazni kívánják.

Magyar Károly c. táblabíró, a Zala Megyei Bíróság elnöke


2012-ben megjelenik a kiadványnak az Alkotmánybíróság kialakuló gyakorlatát is nyomon követő 2. kiadása, amit az 1. kiadás megrendelői – külön rendelés alapján – kedvezménynyel kaphatnak meg. Bővebb információ →

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG