Könnyítene a közbeszerzési szabályokon a Bizottság

2011.12.22. BruxInfo

Az uniós közbeszerzési szabályok korszerűsítésére és egyszerűsítésére terjesztett elő jogszabályi javaslatokat kedden az Európai Bizottság. A javasolt változtatások a közpénzek hatékonyabb felhasználását és a kis- és közepes méretű vállalkozások közbeszerzésekhez való könnyebb hozzáférését célozzák.

A közbeszerzési szabályok Bizottság által javasolt módosítása annak a tizenkét kezdeményezésnek az egyike, amelyet tavasszal vázolt fel a testület az egységes piac kiteljesítése érdekében. Az állami szféra évente a tagállamok GDP-jének 18-19 százalékát fordítja közbeszerzési eljárás keretében áruk, szolgáltatások és munkák beszerzésére.

Brüsszel szerint elérkezett az idő az uniós közbeszerzési szabályok modernizálására. Ennek egyik oka az, hogy a mostani pénzügyileg szűkös időkben különösen fontos a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása. A további okok közé tartozik az EU2020-as gazdasági (és versenyképességi) stratégia céljainak megvalósítása, köztük a kis- és közepes méretű vállalkozások közbeszerzési piachoz való hozzáférésének előmozdítása.

A mostani reform szükséges, ambiciózus és realista. A jelenlegi irányelvek igazolták a létjogosultságukat, de a jogszabályoknak fejlődniük kell. Célomnak tekintem annak biztosítását, hogy a közbeszerzési szabályok egyszerűbbek, hatékonyabbak legyenek és megkönnyítsék azoknak a dolgát, akiknek a tevékenysége szorosan összefügg a közbeszerzési piaccal” – jelentette ki Michel Barnier, belső piaci biztos.

A Bizottság által javasolt irányelv négy fő iránya:

  1. A közbeszerzési szabályok és eljárások egyszerűsítése és rugalmasabbá tétele
  2. A kkv-k közbeszerzési piachoz való hozzáférésének elősegítése
  3. A közmegrendelések minőségileg jobb igénybe vételének előmozdítása
  4. Azoknak a már létező garanciáknak a javítása, amelyek az összeférhetetlenség, a nepotizmus és a korrupció ellen hatnak.

Miközben az érvényes közbeszerzési határok nem változnának (ezek felemelése ugyanis azzal járna, hogy nagyszámú közbeszerzés kikerülne a direktíva hatálya alól), a Bizottság egyik egyszerűsítési intézkedése értelmében az úgynevezett versenyeljárás során nagyobb lehetőséget adnának a megrendelő hatóság és a pályázók közötti tárgyalásokra. A tárgyalásos versenytárgyalás keretében a szerződést kötő hatóságok leülhetnek tárgyalni a pályázókkal az ajánlat minőségének javítása céljából. Ez a javaslat indoklása szerint egyszerűsítené a közbeszerzést és rugalmasabbá tenné azt a bonyolultabb szerződések számára. A megrendelő hatóságok a szükségleteikkel és anyagi lehetőségeikkel jobban összhangban lévő munkákat és szolgáltatásokat vásárolhatnának.

A Bizottság ugyanakkor állítása szerint tisztában van azokkal a kockázatokkal, amiket az ilyen eljárások hordoznak magukban. Ezért a versenytárgyalásokat nagyobb ellenőrzés alá vonnák. A megrendelő közszférának a pályázat kiírását megelőzően pontosítania kell a szerződés tárgyát, a szerződés odaítélésének a kritériumait és azokat a minimális követelményeket, amelyeket teljesíteni kell. Ezek a tárgyalások folyamán már nem változhatnának. A tárgyalások befejezése előtt minden pályázónak fel kell kínálni a lehetőséget egy végleges pályázati anyag benyújtására. A tárgyalások lefolytatását pedig egy, az eljárásról készült jelentésben dokumentálni kell, amit egy független nemzeti testületnek kell felügyelnie.

A korszerűsítés jegyében a regionális és helyi hatóságok egyszerűsített eljárásokat alkalmazhatnának, a következő évre tervezett közbeszerzésekről például elég lenne egy általános feljegyzést közzétenniük.

A Bizottság az adminisztratív előírásokat is csökkentené. A megrendelőknek kötelező lesz elfogadniuk olyan nyilatkozatokat, amelyekben a pályázók eskü alatt vallják, hogy megfelelnek a tenderben rögzített kritériumoknak. Később, az eljárás végén aztán csak a végleges nyertesnek kell majd benyújtania azokat a nyilatkozatban hivatkozott dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy ténylegesen megfelelnek a kritériumoknak. Nem kell majd a pályázóknak újra benyújtaniuk a dokumentációt, ha az előző négy évben már pályáztak és benyújtottak ilyet, feltéve, hogy az abban foglalt adatok továbbra is érvényesek.

A javasolt intézkedések között van az elektronikus közbeszerzésre való teljes áttérés a direktíva végrehajtására adott határidőtől számított két éven belül (ha 2012 végéig elfogadják az irányelvet, akkor 2014. június 30-ig kellene alkalmazni és onnan további két év kell majd az elektronikus közbeszerzésre való átállásra). Végül a határidők lerövidítése és a közzétételi előírások könnyítése is a javaslatok között szerepel.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZBESZERZÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ