Az árvaellátás egy különleges esetéről

2012.01. 2. Jogi Fórum/ OBH

Az árvaellátás megtérítésére kötelezte a nyugdíjfolyósító a férjét megölő anyát, a nő kegyelmet kapott és a bíróság a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól felmentette. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a gyermek jogai és mindenek felett álló érdekei és a jogbiztonság szempontjából aggályosnak nevezte a szabályozást.

Tízévnyi megaláztatásban, félelemben és erőszakban töltött házasság után, a segítségkérés sok hiábavaló próbálkozását követően a feleség megölte a férjét. A Pest Megyei Bíróság, majd végül a Legfelsőbb Bíróság jogerősen elítélte. Az asszony megkezdte a büntetése letöltését, majd a köztársasági elnök a kiszabott szabadságvesztés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből próbaidőre felfüggesztette, a Pest Megyei Bíróság pedig felmentette a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

Az asszony azért fordult Szabó Máté ombudsmanhoz, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megállapította ugyan a gyermekének járó árvaellátást, de az édesanyát egyszersmind annak megtérítésére kötelezte. Az országgyűlési biztos a nyugdíjfolyósítótól megkapott iratok alapján megállapította, hogy a döntés alapja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény volt. A szabályozás szerint ugyanis aki a nyugellátásra jogosult egészségkárosodásáért, megrokkanásáért vagy haláláért felelős, köteles az emiatt nyújtott ellátást megtéríteni, márpedig – így az indoklás - az édesanya a jogerős ítélet szerint bűnös az emberölés bűntettében.

Az egyébként formálisan jogszerű intézkedés oda vezetett, hogy a gyermek ténylegesen nem részesült árvaellátásban, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden hónapban kiutalta a pénzt, de azzal, hogy anya azt egyúttal köteles is megtéríteni. A szabályozás merev, hiányos és differenciálatlan, és bár az eset tipikusnak nem tekinthető, a gyermek jogai és mindenek felett álló érdekei szempontjából aggályos – állapította meg az országgyűlési biztos. Álláspontja szerint a jogi helyzet sérti a jogbiztonság követelményét, valamint a gyermek védelméhez és gondoskodásához való jogát.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (ma már alapvető jogok biztosa) gyermek jogainak és mindenekfelett álló érdekének védelme érdekében felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy kezdeményezze a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény megtérítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezésének módosítását.

A teljes jelentés itt olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL