Alapvető Jogok Biztosának Hivatala - 49 fő távozik felmentéssel

2012.01. 2. Jogi Fórum/ AJBH

49 dolgozó közszolgálati jogviszonya szűnt meg felmentéssel a mai napon. Az elszámolás ma délutánig lehetséges.

2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye és számos sarkalatos, valamint más törvény mellett, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény is. 

Az állampolgárok alapjogi védelmét új alapokra helyező törvény hatályon kívül helyezte az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvényt, így megszűnt az Országgyűlési Biztosok Hivatala (OBH) és létrejött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH). Prof. Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa a mai napon Dr. Zombor Ferencet - főtitkárrá történő kinevezésével egyidejűleg - megbízta a Hivatal vezetésével.

Az AJBH ad intézményi kereteket az alapvető jogok biztosa egységes szakmai szervezetének. A jogalkotó az Országgyűlési Biztosok Hivatalának megszűntetésével egyidejűleg kivezette a jogrendből az adatvédelmi biztos jogintézményét és létrehozta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) és mindezen változásokra tekintettel állapította meg az alapvető jogok biztosának működési kereteit és lehetőségeit.

A költségvetési törvény 139 fős, tehát az Országgyűlési Biztosok Hivatalához képest 49 fővel kisebb létszámkerettel hozta létre az új hivatalt. Az AJBH költségvetési főösszege a törvény értelmében 1200,9 millió forint, ami 413,1 millió forinttal kevesebb, mint az Országgyűlési Biztosok Hivatalának 2011. évi költségvetése volt. A létszám, és a költségvetés csökkenése elsősorban az adatvédelmi biztos pozíciójának megszűnéséből, valamint a 2,5 %-os hiánycél tartása miatti támogatás-zárolásból fakad.

A fentiekre hivatkozva a mai napon a korábbi Adatvédelmi Biztosi Hivatal 49 munkatársának közszolgálati jogviszonyát az alapvető jogok biztosa a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. alapján, felmentéssel megszüntette.

A dolgozók tájékoztatása fentiekről a ma délelőtt folyamán - e-mail üzenetben - történt. A  felmentett 49 dolgozó a munkaügyi dokumentációk átvételére 10 és 11 óra között kapott lehetőséget. A személyes használati tárgyakkal, a Hivatal tulajdonában álló, használatba adott tárgyakkal történő elszámolásra, a hivatali igazolványok, hivatali és parlamenti belépő kártyáják leadására 16.30–ig kaptak határidőt a dolgozók.

A folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan soron kívüli elszámolást kért az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának új vezetője.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL