Bejelentés a tisztességtelen vállalkozás ellen - a Telenor megtéveszti a fogyasztókat

2012.01.16. Jogi Fórum/ FEOSZ

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége bejelentéssel élt a Telenor Magyarország Zrt. ellen, mivel álláspontunk szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. A szolgáltató ugyanis úgy tünteti fel reklámjaiban az 5 napos visszavásárlási garanciát, mintha azt saját akciója keretében biztosítaná, ezzel szemben jogszabályi kötelessége azt lehetővé tenni a fogyasztó számára.

A Telenor Magyarország Zrt. mind internetes honlapján, mind pedig egyéb reklámjaiban a mobilinternet-szolgáltatása keretében kínált „Hipernet” tarifacsomagra vonatkozó reklám részeként azt jól láthatóan úgynevezett 5 napos visszavételi garanciával hirdeti. A vállalkozás honlapján a szolgáltatás megrendelését interneten teszik lehetővé, azokat online módon lehet igényelni a szolgáltató Netshop-ján keresztül. A tarifacsomagok felsorolásánál pedig ismét szerepeltetik az 5 napos visszavételi garanciát. 

Emiatt a fogyasztók könnyen azt hihetik, hogy a szolgáltató csupán saját akciója, időszakos kedvezménye keretében biztosítja számukra a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül az elállás lehetőségét, holott annak kötelezettségét az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet írja elő. A rendelet szerint ugyanis, ha kizárólag interneten keresztül kötik meg a hírközlési szerződést a fogyasztók, a vállalkozások kötelesek 5 napon belüli elállási jogot biztosítani nekik, azonban ezt az új szabályt még kevesen ismerik. 

A reklám alapján joggal gondolhatják a fogyasztók, hogy a „visszavásárlási garancia” miatt jobban járnak a Telenor által forgalmazott szolgáltatással (mivel később még meggondolhatják magukat), mint más cégek termékeivel. 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 10. pontja is ezt támasztja alá: egyértelműen kimondja ugyanis, hogy tisztességtelennek minősül a vállalkozás magatartása, ha a fogyasztó törvényes jogait olyanként mutatja be, mintha az az ajánlatának sajátossága lenne. 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ezért annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor a fogyasztókat megtévesztő magatartás folytatására, bejelentéssel fordult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, miszerint a Telenor Magyarország Zrt. a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot alkalmaz, és levélben kérte a társaságot a reklám módosítására.

A Telenor álláspontja:

"A FEOSZ által kiadott közlemény sérti a Telenor jó hírnevét, ugyanis valótlanul állítja, hogy a Telenor jogszabályi kötelezettsége volna a Hipernet mobilinternet 5 napos visszavételi lehetősége. A valóság az, hogy a fogyasztóvédő egyesület által hivatkozott rendelet nem vonatkozik a Telenor akciójára, a Telenor azt az ügyfelek érdekében, saját üzletpoltikája alapján nyújtja. Nincs szó ugyanis a FEOSZ által hivatkozott internetes vásárlásról, mivel a fogyasztó csak megrendelést ad le az interneten, ami nem kötelezi semmire: nem köteles ennek alapján a termek átvételére, a szerződés a helyszínen köttetik, ahol az ügyfél kézbe veheti a terméket, azaz ebben az esetben nem teljesülnek az internetes vásárlás jogi kritériumai.

Ráadásul a Hipernet termékek nem csak internetes megrendeléssel, hanem a Telenor és partnerei üzleteiben is elérhetőek, vagyis nem teljesül az az állítás sem, hogy csak az interneten rendelhető meg a termék. A félreértés elkerülhető lett volna, ha FEOSZ a sajtó helyett hozzánk fordul."

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ