Háromoldalú tárgyalások a Közép-Európai Szabadalmi Intézet létrehozásról

2012.01.23. Jogi Fórum/ SZTNH

A Közép-Európai Szabadalmi Intézet felállításáról folytattak tárgyalásokat a mai napon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Bendzsel Miklóssal, a hivatal elnökével a az osztrák és a román szabadalmi hivatal vezetői.

A közös kezdeményezés célja egy közép-európai regionális nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv (ún. PCT-hatóság) létrehozása a Szabadalmi Együttműködési Szerződés („Patent Cooperation Treaty”, PCT) értelmében. E nemzetközi szervezet a tervek szerint a Dunai Szabadalmi Intézet („Danube/Danubian Patent Institute”, DPI) nevet viselné, és budapesti székhellyel működne a hálózatosság elve alapján, vagyis a központi adminisztrációs feladatokon túl az érdemi kutatási és vizsgálati feladatokat a részt vevő nemzeti hivatalok elbírálói fogják elvégezni.

A DPI mint nemzetközi szervezet létrehozása érdekében 2009 nyarán kezdődtek az előzetes szakértői szintű egyeztető tárgyalások a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Osztrák Szabadalmi Hivatal között. Az SZTNH és az Osztrák Szabadalmi Hivatal terveik és szándékaik megerősítéseképpen közös nyilatkozatot fogadott el 2011 áprilisában.

A DPI működése a régióból származó nemzetközi szabadalmi bejelentések tekintetében egyszerűbb, gyorsabb és magas színvonalú szabadalmi ügyintézést és szabadalmi hivatali szolgáltatást tenne lehetővé, támogatva és ösztönözve a Duna-régióban zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet. 2011 őszén a román hivatal (State Office for Inventions and Trademarks) is jelezte érdeklődését.

A kezdeményezés, amely azon túl, hogy mind adminisztratív, mind anyagi szempontból megkönnyítené a szabadalmi oltalom nemzetközi megszerzését, egyben lehetőséget biztosítana a térségi bejelentők számára, hogy bejelentésük nemzetközi kutatásának, illetve elővizsgálatának magyar vagy angol nyelven történő lefolytatását kérjék, hatékonyan építve az osztrák, a román és a magyar hivatalok közötti hagyományosan jó szakmai kapcsolatra.

A PCT-hatósági státusz és nemzetközi bevezetettség megerősítheti helyünket a világ vezető szabadalmi hivatalainak sorában. Az SZTNH által végzett ISO-minőségi tanúsítottságú kormányzati munkát így a DPI létrehozása is felértékeli. Meglévő kapacitásainkat további külső fejlesztés nélkül is a PCT minőségi követelményeknek megfelelő szintre emeli. Mindemellett a kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzése is olyan elem, amelyet a DPI elő tud segíteni.

Mindezek alapján tehát a DPI létrehozása különösen kedvezően befolyásolná a régió – helyi erőforrásokra alapozva – termelő kis- és középvállalkozásainak innovációs hajlandóságát. A szervezet a kutatás-fejlesztés és az innováció elősegítése révén a térségi ipar feltételeinek javítását, az ipari kapacitások minőségi fejlesztését és egyben a vidéki térségek ipari-gazdasági potenciáljának növelését is eredményezheti.

A tárgyalások eredményeképpen a három hivatal vezetői olyan közös előkészítési menetrendben állapodtak meg, amelynek értelmében – a szükséges nemzetközi és európai elismertetést követően – a Dunai Szabadalmi Intézet 2013-ban már meg is kezdheti a működését.

  • kapcsolódó anyagok
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
SZERZŐI JOG