Civil szervezetek véleménye a tervezett új emberi jogi ellenőrző mechanizmusról

2012.02.16. Jogi Fórum/ TASZ

A kormány Emberi Jogi Munkacsoportot hozna létre, amely mellett ún. Civil Kerekasztal Fórum is működne. Ennek civil tagjait a kormány képviselői jelölnék ki a javaslat szerint. 12 civil szervezet, köztük a TASZ közösen véleményezte a tervezetet.

Az aláíró szervezetek ugyan üdvözölték az új, az emberi jogok érvényesülése érdekében működő mechanizmusok létrehozásának szándékát, de számos kritikát fogalmaztunk meg a tervezett működéssel kapcsolatban. Ez a mechanizmus felelne többek között az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat, a UPR során elfogadott ajánlások végrehajtásának figyelemmel kíséréséért is. Az aggályok érintik azt, hogy a munkacsoport mellett műkődő civil fórum tagjait nem pályáztatnák, de még csak nem is felkérnék, hanem kijelölné őket a munkacsoportotvezető kormányzati tisztviselő, a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. E mellett a véleményt jegyző szervezetek szerint a tervezet nem tartalmaz semmilyen garanciát arra, hogy a fórum be tudja tölteni konzultációs szerepét.

Összefoglalva a következő javaslatokat tettük:

  • a testületek feladatkörét jobban tükröző elnevezések (Emberi Jogi Tárcaközi Bizottság, Emberi Jogi Tanács) használatát;
  • a civil konzultációs testületen belül az államigazgatáson kívüli szervezetek meghatározó súlyának biztosítását;
  • a civil szervezetek részére nagyobb autonómia biztosítását a testület összehívása, napirendjének megállapítása és javaslattételi joga terén;
  • az emberi jogok helyzetét elemző éves jelentés elkészítésének előírását a testületek számára;
  • a részt vevő civil szervezetek pályázati rendszer révén történő kiválasztását;
  • az emberi jogi területek széles körének megjelenítését biztosító pályázati rendszer működtetését;
  • az átlátható és nyilvános működés biztosítását a szó szerinti jegyzőkönyvezés, és a testületek anyagainak teljes körű nyilvánosságra hozatala révén;
  • a kisebbségi vélemény feltüntetését a testületek által tett javaslatok során.


A levél teljes szövegét és az aláíró szervezetek listáját elolvashatja itt→

  • kapcsolódó anyagok
EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA
TASZ