Közlönyfigyelő 2012/ 2

2012.02.23. Jogi Fórum/ Dr. Horváth Eszter

Az idei év második közlönyfigyelője törvényekben nem bővelkedik a törvénykezési szünet miatt. Azóta azonban megkezdődött a tavaszi ülésszak, így a jövőben már „törvényekben gazdagabb” közlönyfigyelővel jelentkezünk. Cikkünk a 2012. február 1. és 2012. február 22. között megjelent Magyar Közlönyöket tekinti át.


Törvények a vizsgált időszakban:


Mivel az időszakban született törvények nemzetközi szerződések kihirdetéséről szólnak, ezeket itt csak felsoroljuk:

2012. évi III. törvény A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság,a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről.

2012. évi IV. törvény Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:


6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról. A rendelet meghatározza, hogy kiknek jár a jövedelempótlék és mik annak feltételei. Leírja, hogy mi szükséges a jövedelempótlék igénybevételéhez és hogy meddig igényelhető. A jövedelempótlék folyósítása a 2012. július 31-éig benyújtott nyilatkozat esetén a jövedelempótlék az arra való jogosultság első napjától folyósítható. Ezen időpontokat követően benyújtott nyilatkozat esetén a jövedelempótlék legkorábban a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától folyósítható.

7/2012. (II. 1.) Korm. rendelet A Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól rendelkezik.

8/2012. (II. 1.) Korm. rendelet A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól. A rendelet a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény értelmében szabályozza a kutatás-fejlesztési minősítésre vonatkozó eljárást. Ennek kapcsán leírja a minősítés iránti kérelem elemeit, a minősítés iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásának szabályait. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – mint bíráló – alaki és érdemi vizsgálatot is folytat. A rendelet ennek menetén túl a minősítés szabályairól is rendelkezik.

10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás értelmében a Malév-utasok kártalanítására kinevezett szervezetek közé bekerült a Malév Air Tours és a Malév Ground Handling is. A Malév Zrt. az utasok által viselt költségek elszámolásával, a Malév Air Tours Kft. és a Malév GH Zrt. – a kártalanítás érdekében – az általa harmadik személyekkel történő szerződéskötéssel összefüggő feladatokat látja el.

11/2012. (II. 14.) Korm. rendelet A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet az érettségire jelentkezés határideje a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakra történő jelentkezés során 2012. február 24.-re módosítja.

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A rendelet módosítja:

  • az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
  • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet,
  • a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet,
  • a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet,
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,
  • az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet,
  • és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet.

14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás kihirdetéséről rendelkezik.

15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól. A rendelkezés támogatásra jogosultként nevezi meg a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.-t, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.-t a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-t, az autóbusszal szolgáltatást végző társaságokat, és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-t. A jogszabály tartalmazza az említett jogosultak által igénybe vehető meghatározott összegű egyedi támogatásokat, költségtérítéseket és az igénybevétel módját is.

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól rendelkezik.

17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról. Szabályozza az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság feladatait, szervezetét. Leírja az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságban működő szakbizottságokat és azok működését is szabályozza.

18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről tartalmaz rendelkezéseket.

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről. A rendelet szabályozza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság működését és hatáskörét, a Felsőoktatási Tervezési Testület létrehozását és működését. Előbbi minőségellenőrzést, minőségbiztosítást és értékelést végez a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotó vonatkozásában. Olyan országos szakértői testület, mely a hazai és külföldi intézmények működésének engedélyezésével, képzési programok létesítésével, indításával, doktori iskola létesítésével, egyetemi tanári cím adományozásával foglalkozik. A Felsőoktatási Tervezési Testületet, fejlesztési kérdésekben közreműködő, véleményező és javaslattevő, szakértő testületként a Felsőoktatási és Tudományos Tanács jogutódjaként jött létre. Elemző, kutatótevékenységet végez az oktatáspolitikai döntések, a felsőoktatással kapcsolatos társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci igények tekintetében.

20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2012/12 – 2012/20)
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS
KÖZLÖNYFIGYELŐ