További közös szabályok az üvegházhatást okozó gázok elszámolására

A Bizottság bevonná az uniós éghajlatváltozási politikába az erdőgazdálkodások és a mezőgazdaság által kibocsátott és kivont üvegházhatású gázok elszámolását is.

Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el az üvegházhatást okozó gázkibocsátás elszámolásáról, s ezzel megtette az első lépést annak érdekében, hogy az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági tevékenységekből fakadó kibocsátással és abszorpcióval is számolni tudjon az uniós éghajlatváltozási politika. A határozatjavaslat megállapítja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és abszorpciójának elszámolási szabályait az erdőgazdálkodásban és a mezőgazdaságban, azaz az utolsó két jelentős ágazatban, amelyben eddig erre még nem léteztek egységes uniós szabályok.

Az EU területének több mint háromnegyedét fedik erdők és szántóföldek, amelyek természetes módon hatalmas mennyiségű szenet kötnek meg, illetve megakadályozzák, hogy az a légkörbe jusson, így azok hozzájárulását az éghajlatváltozási politika sem nélkülözheti. Ha a megkötött szén mennyiségét – az erdők vagy szántóföldek jobb hasznosítása révén – akár csak 0,1 százalékponttal is növelni lehet, azzal 100 millió gépjármű éves kibocsátásának megfelelő szén-dioxid-mennyiség vonható ki a légkörből.

Az erdők és a talajok által megkötött szénmennyiség megőrzése érdekében a gazdálkodók és az erdőtulajdonosok által tett erőfeszítések és a bevált gyakorlati megoldások ezzel szemben mind a mai napig egyáltalán nem vagy csak részben nyertek elismerést. Az EU eltökélt szándéka, hogy kitöltse azt a szabályozási űrt, amely a közös elszámolás terén eddig az éghajlatváltozási politikában létezett. Ezzel új lehetőségek nyílnak többek között az éghajlatváltozás elleni küzdelemben szerepet vállaló gazdálkodók erőfeszítéseinek elismerésére a közös agrárpolitika keretein belül.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG