Elkészült a GVH Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve

2012.03.24. Jogi Fórum/ GVH

A versenytörvény a GVH elnökének feladatául szabja a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztésében való közremőködést. E feladat ellátására elkülönült szervezeti egységet hozott létre a GVH, Versenykultúra Központ (GVH VKK) néven. A GVH VKK éves munkaterv alapján látja el feladatait.

A GVH VKK célja, hogy tevékenységével a GVH hozzájáruljon a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát és a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elısegítéséhez, illetve a fogyasztói tudatosság növelése érdekében a magyarországi és európai uniós versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája, továbbá a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez. Utóbbi tevékenységének keretében a GVH VKK feladatkörébe tartozik az OECD és a GVH által közösen létrehozott OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) feladatainak az ellátása is. A Központon belül elkülönülten mőködő ROK a GVH és az OECD szakmai hátterére építve nyújt segítséget képzések formájában elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok számára.

A GVH VKK idei munkaterve alapján a tavalyi évhez hasonlóan folytatni kívánja az elektronikus infrastruktúrájának fejlesztését, azon belül a honlap megújítását, illetve az e- közigazgatás bevezetésének elıkészítését. A Központ idén megkezdte az előkészületeit Robert H. Bork: The antitrust paradox: a policy at war with itself címő szakkönyve magyar nyelvű megjelentetésének. A GVH VKK az elmúlt évekhez hasonlóan a nyomtatott és elektronikus média csatornáin történő megjelenéssel folytatni kívánja információközvetítő tevékenységét, valamint a korábbi jól bevált gyakorlatnak megfelelően részt kíván venni a Sziget Fesztivál Civil Sziget részén. A Központ 2012-ben a GVH eljárásainak, versenypártolási akcióinak „ismertségét” és a Hivatal munkájának megítélését felmérő kutatásokat is el kíván készíttetni. A GVH VKK az idei év során is tervezi aktuális versenyjogi vagy versenypolitikai kérdések megvitatására szemináriumok és konferenciák szervezését.

A Versenykultúra Központ ebben az évben is meghirdeti „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi pályázatát, valamint a Hivatalon kívüli szervezetek versenykultúrát és a fogyasztói tudatosságot fejlesztı-terjesztő munkáját támogató pályázatát. A Központ ezeken kívül 2012-ben pályázatot írt ki civil versenyjogi és a tudatos fogyasztói döntésekkel kapcsolatos tanácsadó irodahálózat működtetésére. A GVH VKK 2011-2012 során megújította pályáztatási rendszerét, melynek átfogó szabályozását 2012 tavaszán hozza nyilvánosságra.

A 2012-es év teljes munkaterve megtalálható a GVH-VKK honlapján.
 

  • kapcsolódó anyagok
GAZDASÁGI JOG
VERSENYJOG
GVH