A Bizottság megvizsgálja a határ menti ingázók esetében alkalmazott adóintézkedéseket

2012.04. 4. MTI

A Bizottság célzott kezdeményezést indított útjára a tagállamok adóügyi rendelkezéseinek ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a rendelkezések nem eredményezik a határ menti ingázók hátrányos megkülönböztetését.

Becslések szerint az EU-ban több mint 1,2 millióan dolgoznak más tagállamban, mint ahol élnek. 2010-ben a határ menti ingázóknak és az idénymunkásoknak fizetett bruttó bérek 46,9 milliárd eurót tettek ki. A munkavállalói mobilitást az európai növekedés és foglalkoztatás fokozásának egyik fő eszközeként azonosították. Az adóügyi korlátok azonban továbbra is az egyik legnagyobb visszatartó erőt jelentik a más tagállamban munkát kereső polgárok számára.

Ezért a Bizottság 2012 során górcső alá veszi a nemzeti közvetlen adókat, hogy megállapíthassa, nem okoznak-e méltánytalan hátrányt azon munkavállalóknak, akik az egyik tagállamban élnek és egy másikban dolgoznak. A diszkrimináció, illetve az alapvető uniós szabadságok megsértésének feltárt eseteit a Bizottság jelzi a nemzeti hatóságok felé, és előírja a szükséges módosítások meghozatalát. Amennyiben pedig a problémák továbbra is fennmaradnak, a Bizottság jogsértési eljárást indít az érintett tagállammal szemben.

Algirdas Šemeta, az adóügyért, a vámunióért, a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos elmondta: „Az uniós szabályok egyértelműek: az egységes piacon belül minden uniós polgárt azonos elbánásban kell részesíteni. Tilos a diszkrimináció és a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása. A legtöbb tagállam tiszteletben tartja ezen alapvető szabályokat, kész vagyok azonban minden olyan intézkedés meghozatalára, amely annak biztosításához szükséges, hogy e szabályok valamennyi tagállam adóügyi előírásaiban érvényesüljenek.”

Mivel az adóügyi korlátok továbbra is az egyik fő visszatartó erőt jelentik a tagállamok közötti mobilitás terén, a Bizottság több fronton is küzd az uniós munkavállalók előtt álló akadályok felszámolásáért, javaslatot tett például a kettős adóztatás kezelésére (IP/11/1337) és a kiküldetésben lévő munkavállalók védelmének megerősítésére (IP/12/267).

Háttér-információk

Legfrissebb kezdeményezése keretében a Bizottság megvizsgálja, hogy:

azon polgárokra, akik jövedelmük nagyobb részére más tagállamban tesznek szert, súlyosabb adóterhek nehezednek-e, mint e másik tagállam polgáraira. Ebben az összefüggésben a Bizottság ellenőrzi, hogy az adott tagállam lakosainak rendelkezésére álló valamennyi személyi és családi levonást az ott lakóhellyel nem rendelkező munkavállalók is valóban igénybe tudják-e venni;

különbséget tesznek-e a tagállamok saját polgáraik és azon más tagállambeli polgárok között, akik eseti jelleggel dolgoznak területükön, különös tekintettel a kiadások levonásának jogára és a különböző adókulcsok alkalmazására.

A Bizottság vizsgálata nemcsak a munkavállalók és alkalmazottak, hanem a vállalkozók és a nyugdíjasok helyzetére is kiterjed majd.

A határ menti ingázók adóztatása során alkalmazandó alapelveket a Bíróság néhány precedensértékű ítélete fektette le, ezek közé tartozik a Schumacker (C-279/93), a Wielockx (C-80/94), a Turpeinen (C-520/04) és a Gerritse (C-234/01) ügyekben hozott ítélet.

Az EU-n belüli szabad letelepedéshez és munkavállaláshoz való jog az uniós polgárok alapvető joga, egyszersmind azonban az európai szintű munkaerőpiac fejlesztésének kulcsfontosságú eszköze is. A Bizottság támogatja a tagállamokat a munkavállalói mobilitás előtt álló jogi és adminisztratív akadályok felszámolását célzó szakpolitikák kialakításában (pl. Mozgásban az ifjúság – IP/10/1124), ugyanakkor azt is biztosítja, hogy a határ menti ingázók ne részesüljenek a hazai munkavállalóktól eltérő bánásmódban, és ugyanazon szociális és adóügyi kedvezményeket élvezhessék, mint a hazai munkavállalók (további információ itt).

Az európai polgároknak és vállalkozásoknak két szolgálat is segítséget nyújt jogaik megértéséhez és megvédéséhez, ezek az Európa Önökért és a SOLVIT. Az Európa Önökért tanácsadó szolgálat a polgárok jogaival kapcsolatos, például a külföldi letelepedés és munkavállalás esetén járó betegbiztosítási és munkanélkülijáradék-jogosultságokra vonatkozó kérdésekre válaszol. A SOLVIT rövid idő alatt nyújt gyakorlati megoldásokat az adminisztratív akadályokkal – például a munkavállaláshoz szükséges szakmai képesítések más tagállambeli elismertetése – szembesülő polgároknak és vállalkozásoknak. Működésének kezdete óta mindkét szolgálat már több ezer uniós polgár és vállalkozás számára tette lehetővé, hogy éljenek az egységes piac nyújtotta előnyökkel.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ