A GVH első közérdekű keresete

2012.05. 8. Jogi Fórum/ GVH

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletet hozott a www.ingatlandepo.com, www.ingatlanbazar.com és www.ingatlanbazar.net internetes oldalakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeivel kapcsolatban előterjesztett közérdekű keresettel indított perben.

A www.ingatlandepo.com, a www.ingatlanbazar.com és a www.ingatlanbazar.net internetes oldalak ugyanazon adatbázis alapján működő, lakáshirdetéseket tartalmazó ingatlanportálok, amelyeket az elmúlt időszakban az Experient Enterteiment Ltd., illetve a Weltimmo S.r.o működtetett.

A Gazdasági Versenyhivatal 2010-ben indított eljárásában megvizsgálta az ingatlanportálok jelenlegi és korábbi üzemeltetőinek a tevékenységét és a 2011 decemberében meghozott határozatában megállapította, hogy az Experient Enterteiment Ltd. és a Weltimmo S.r.o tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, amikor:

  • a) figyelmen kívül hagyták a szolgáltatásukkal kapcsolatban megfogalmazódott fogyasztói panaszokat,
  • b) kereskedelmi gyakorlatuk kapcsán figyelmen kívül hagyták a honlapokat 2009. augusztus 14. előtt üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek egyes pontjainak érvénytelenségét kimondó bírósági ítéletet,
  • c) a honlapokon hirdető személyekkel kapcsolatot felvenni szándékozó fogyasztókat megtévesztésre alkalmas módon tájékoztatták egyes, a honlapokon szereplő ingatlanok hirdetéseinek aktualitásáról,
  • d) a honlapokon hirdető fogyasztók előtt elhallgatták a velük a hirdetéssel összefüggésben kapcsolatot felvenni szándékozó személy regisztrációs kötelezettségét,
  • e) agresszív kereskedelmi gyakorlat tanúsításával törekedtek a fogyasztókat rávenni a velük szemben a honlapokon elhelyezett hirdetések kapcsán támasztott követelések teljesítésére.

A jogsértés megállapítása mellett a GVH a két vállalkozásra összesen 6.600.000 Ft bírságot szabott ki. A határozat bírósági felülvizsgálata még nem zárult le. A GVH a vállalkozások szerződéses gyakorlatában feltárt tisztességtelennek minősülő szerződéses feltételekkel kapcsolatban olyan problémákat is azonosított, melyekkel szemben nem hatósági eljárásban, hanem közérdekű kereset formájában tud fellépni.

A GVH a vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseivel kapcsolatban közérdekű keresetet nyújtott be, a bíróságtól kérve annak a cégekkel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal történő megállapítását, hogy mint tisztességtelen kikötés érvénytelen az az előírás, amely a szerződéstől való szabadulást a fogyasztóval szemben támasztott követelés maradéktalan teljesítésétől teszi függővé. A GVH megítélése szerint ugyancsak tisztességtelenek a kötbérre vonatkozó előírások, amelyek több vonatkozásban nem világosak, nem érthetők, illetőleg túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezik a fogyasztót. Kifogásolta továbbá a GVH, hogy az általános szerződési feltételek a vállalkozásokat feljogosították annak egyoldalú értelmezésére, hogy a szerződés
érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyuló rendelkezése helyébe milyen tartalmú rendelkezés lép.

A GVH keresete nyomán meghozott, nem jogerős, 2012. április 27-i ítéletében a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az általános szerződési feltételeknek a GVH által kifogásolt, a fogyasztói szerződések részévé váló rendelkezései az Experient Enterteiment Ltd. és a Weltimmo S.r.o. vállalkozásokkal szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek.

  • kapcsolódó anyagok
GAZDASÁGI JOG
VERSENYJOG
GVH