A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság II. rendes Közgyűléséről

2012.05.16. Jogi Fórum/ Magyar Jog- és Államtudományi Társaság

2012. május 2-án került sor Budapesten a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság II. rendes Közgyűlésére.

Az előkészületben lévő szakmai fórumokról szóló elnökségi tájékoztatás mellett döntött a Közgyűlés a Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat megalakításáról, valamint a 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadásának tárgyában is.

2012. május 30-án fog sor kerülni Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájával közös szervezésben az „Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban” című tematikus konferenciára. A plenáris ülés keretében Paczolay Pétert, az Alkotmánybíróság – egyben a Társaság – elnökét, majd Stumpf István alkotmánybírót hallgathatják meg az érdeklődők, akiket Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettese, majd Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke követ. A plenáris ülés után kerül sor a doktorandusz hallgatói előadásokra négy párhuzamos szekció keretében.

Határozathozatalra került sor a Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat megalakítása tárgyában is. Az alapító nyilatkozat alapján a Szakmai Tagozat alapvetően az anyagi büntetőjog, a büntetőeljárási jog és a kriminalisztika tárgykörébe tartozó tudományterületek gondozásának, illetve a vonatkozó szakmai kérdések megvitatásának feladatát kívánja ellátni. A Szakmai Tagozat célja az említett bűnügyi tudományterületek széleskörű művelése. Ennek körében kutatások végzése, ismeretek terjesztése, tudomány-népszerűsítés, előadások, kerekasztal-beszélgetések, szakmai viták és konferenciák szervezése, sikeres pályázatok esetén szakmai kiadvány megjelentetése, a fiatal generáció tudományos munkásságának támogatása. Feladatául tűzi a Tagozat a büntetőjogi tárgyú jogalkotás folyamatos figyelemmel kísérését, a jogszabálytervezetek szakmai alapú véleményezését, és az eredmények megosztását a szakmai és érdeklődő közönséggel. Alapító tagok: Dr. Kiss Anna, Dr. Mészáros Ádám, Dr. Szilágyi Roland, akik egyhangúlag Dr. Mészáros Ádámot kérték fel a Szakmai Tagozat vezetőjének.

A szakmai tárgyú napirendi pontok megvitatásán túl a Társaság – az adminisztratív kötelezettségei körében – a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése alapján egyhangúlag elfogadta a 2011. évi közhasznúsági jelentését is.

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS