Megfutamodott a bíróság ítélete elől az "adatvédelmi hatóság" vezetője

2012.05.16. Jogi Fórum/ dr. Jóri András

Dr. Jóri András volt adatvédelmi biztos 2011 augusztusában határozatában rendelte el az ún. Szociális Konzultáció 2011 során az érintettektől visszaérkezett papíralapú kérdőíveken szereplő személyes adatoknak a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belüli megsemmisítését.

Az adatvédelmi biztos a jövőre nézve megtiltotta továbbá a Szociális Konzultáció 2011 során felvett, az érintettek nevét, lakcímét elektronikus levélcímét tartalmazó adatbázis létrehozását, az ezzel kapcsolatos jogellenes adatkezelést és -feldolgozást.

A határozatot a Szociális Konzultációt lebonyolító hivatal (KEK KH) bíróságon támadta meg. A perben posztja megszüntetése után az adatvédelmi biztost az európai jogot sértő módon létrejött ún. "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság" váltotta fel. Az első tárgyaláson a bíróság megszüntette a pert, mert a KEK KH és a NAIH közösen „egyezséget” nyújtottak be. Mivel közigazgatási perben nincs polgári jogi egyezségnek helye, annak jóváhagyását a bíróság formai okból elutasította, de a felek kérelmét tiszteletben tartva megszüntette az eljárást.

Az adatvédelmi biztosi határozat így jogerős, és végrehajtandó.

Az ún. "NAIH" az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában azt állítja, hogy az adatvédelmi biztos határozata „vállalhatatlan” mert azoknak az adatait is meg kell semmisíteni, akik önként visszaküldték a kérdőíveket. A megsemmisítést azonban Dr. Jóri András épp azért rendelte el, mert a kérdőíveken szereplő hozzájáruló nyilatkozat a hazai és európai gyakorlat szerint érvénytelen volt, azaz megfelelő tájékoztatás hiányában a visszaküldők nem hozhattak felelős döntést adataik megadásáról.

A NAIH közleményében a Szociális Konzultációval kapcsolatos új határozat meghozatának szándékára utal.

Mivel az ügyben már létezik jogerős közigazgatási határozat, így új határozat hozatalára ugyanabban az ügyben nem kerülhet sor, és az adatvédelmi biztosi határozat hajtandó végre. Kizárólag a bíróság hozhatott volna arról döntést, hogy a Szociális Konzultációval kapcsolatos adatvédelmi biztosi határozat jogszerű volt-e: az eljárás elől azonban a "NAIH" vezetője megfutamodott.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS