A parlament döntött a távközlési szolgáltatási adóról

2012.05.21. Jogi Fórum/ Kormany.hu

Mivel az európai gazdaság lassulása és az euró-zóna válságának elhúzódása miatt az Európai Bizottság – a magyar költségvetésben tervezetthez képest - alacsonyabb növekedéssel számol 2012-re és 2013-ra, ezért a kormány költségvetési egyenlegjavító lépésekről döntött.

A költségvetési egyenlegjavító intézkedések – amelyek kiadás-csökkentő és bevételnövelő intézkedéseket egyaránt tartalmaznak - lehetővé teszik, hogy Magyarország fenntartható módon tartsa a korábban tervezett 2,5%-os hiánycélt 2012-re és a 2,2%-os hiánycélt 2013-ra.

A bevételnövelő lépések egyike a távközlési szolgáltatási adó, amelynél alapvető szempont volt, hogy az széles adóalapot terheljen, és alacsony kulccsal legyen kivethető.

Továbbá kiemelt követelmény volt az új adónemmel szemben, hogy illeszkedjen a már elkezdett adóreformba, az adóknak a jövedelmet terhelő adók felől a fogyasztás és a forgalom felé való elmozdulásában. Hiszen mindenfajta közgazdasági elemzés azt mutatja, hogy a fogyasztást és a forgalmat terhelő adók torzítják a legkevésbé a gazdaságot, és azok vetik vissza legkevésbé a növekedést. Továbbá a fogyasztást és forgalmat terhelő adók társadalmilag arányosabbak, hiszen a tehetősebbek fogyasztásuk arányában több adót fizetnek.

A fentiekben ismertetett követelmények betartása mellett nyújtotta be egy héttel ezelőtt a kormány a parlamentnek a távközlési adóról szóló jogszabálytervezetet, amelyet a parlament a mai napon módosítás nélkül megszavazott.

Az új adó jellegét tekintve forgalmi típusú, amely a Magyarország területén lévő elektronikus hírközlési hálózaton keresztül nyújtott vezetékes vagy mobiltelefon-híváshoz, illetve üzenetküldéshez kapcsolódik. Az adó mértéke 2 forint/perc és 2 forint/sms, illetve mms. Az adó alanya a szolgáltató, akinek a hívást, illetve üzenetküldést követő hónap 20. napjáig kell bevallania és befizetnie az adót. Kivétel ebből az első időszak, azaz július, amikor nem augusztusban, hanem csak szeptemberben kell az adót bevallani és befizetni, de ettől függetlenül már júliusban is van adófizetési kötelezettség.

Az elfogadott jogszabály szerint mentesül az adó alól a segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása, az adománygyűjtő hívószámnak küldött üzenet, a teszthívás, az európai harmonizációs számra indított hívás. A törvényi mentességek célja az, hogy bizonyos társadalmi szempontból preferált esetekben, továbbá a technikai jellegű, a hálózat karbantartásával összefüggő hívások esetén ne kelljen a szolgáltatónak adót fizetnie.

Mentességet élvez továbbá a szolgáltató magánszemélyes előfizetők esetében telefonszámonként havonta tíz perc beszélgetésig. Ez a mentesség egyfelől azt hivatott megakadályozni, hogy a szolgáltató a keveset telefonáló magánszemélyek telefondíját az adóra hivatkozással emelje, másfelől pedig lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy magánszemélyeket előnyben részesítő díjpolitikát folytasson, azaz kedvezőbb díjcsomagot alakítson ki a magánszemélyek számára.

A fentieken túl adóplafon is érvényesül az előfizető kötelezettségében, hiszen magánszemély előfizetőknél maximum 700 forint/hó/hívószámot kell fizetni, cégek esetében pedig 2500 forint/hó/hívószámot.

A költségvetési bevétel tekintetében az új adónemből mintegy 44-45 milliárd forint éves bevétel várható. Mivel az idén július elsejétől kerül bevezetésre, így az idei várható adóbevétel ennek a fele.

A kormány az új adónem lakosságra történő áthárításában nem hisz, ugyanis azt a piaci verseny megakadályozza, ezt támasztják alá az elmúlt évek távközlési szektor fogyasztói árindexei is. Emellett az adóáthárítás nem is indokolt, hiszen 2013. január elsejével megszűnik a távközlési szolgáltatót terhelő válságadó, ennélfogva az érintett szektor adófizetési kötelezettsége is lecsökken.

A távközlési szolgáltatási adó fizetésére kötelezett szektorok az adó megfizetésén keresztül jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországnak lehetősége nyíljon a költségvetés helyzetének javítására, az adósságszint csökkentésére, és ezáltal a hazánkban beruházó vagy beruházni kívánó vállalkozások számára a stabil gazdasági háttér megteremtésére.

  • kapcsolódó anyagok
TÁVKÖZLÉS
ADÓZÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT