Elhúzódó ügyintézés miatt nem jutott időben utazási igazolványhoz egy diák

2012.05.29. MTI

A jogosultság igazolása után két hónappal kapta meg az utazásikedvezmény-kártyáját egy diák, akinek emiatt ebben az időszakban meg kellett venni a teljes árú menetjegyet - állapította meg az alapvető jogok biztosa..

Szabó Máté ombudsman hivatala az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, hogy a családi pótlék és az utazási kedvezmény megítélésének eljárásában a formai szempontok ütköztek az ügyfél jogaival és a jogbiztonság követelményével.

Az esettel kapcsolatban megállapította, hogy habár változtak a tanulói jogviszony igazolásának szabályai, a diák szülője ezt nem tudta, ezért az iskola által lepecsételt régebbi formanyomtatványon jelezte: a gyermeke az érettségi után továbbtanul, ezért újra kéri a családi pótlékot és az utazási kedvezményt. A Magyar Államkincstár ezt a régebbi típusú formanyomtatványt nem fogadta be, viszont nem tájékoztatta a szülőt arról, hogy megváltozott az igazolás benyújtásának módja és hiánypótlásra sem hívta fel.

Az alapvető jogok biztosa az ezt kifogásoló panaszügyben a nemzetierőforrás-miniszterhez fordult, akitől azt az információt kapta, hogy a családi pótlék összegének megállapításához szükséges tanulói jogviszonyt 2009-től nem a szülő, hanem az Oktatási Hivatal igazolja. Az érettségizett tanulókról az Oktatási Hivatal elektronikus úton értesíti az államkincstárt, az pedig megszünteti a családi pótlék folyósítását. A hivatalnak október 15-éig kell tájékoztatnia az államkincstárt a tanulói jogviszony létrejöttével járó újabb jogosultságról - ez azonban azzal jár, hogy a tanulmányok szeptemberi megkezdése és a jogosultság megítélése közötti időre a diák elesik az őt különben megillető utazási kedvezménytől. Szabó Máté kitért arra is: az államkincstár ezt az ellentmondásos helyzetet észlelve, az eljárási szabályok okozta joghátrányok mérsékléséért végül azt a gyakorlatot alakította ki, hogy nem várta meg az Oktatási Hivatal adatszolgáltatását, és a leérettségizett és tanulmányaikat folytató diákok szüleitől elfogadta az iskola által lepecsételt igazolást. A biztos viszont a jelentésében azt rögzítette, hogy a konkrét ügyben az államkincstár nem tájékoztatta a panaszost arról, hogy nem megfelelő formanyomtatványt használt, és hiánypótlásra sem hívta fel őt. Ennek következtében panaszos gyermeke - az általános eljárási rendnek is megfelelve - csak októberben kapta meg az utazási kedvezményre jogosító igazolványát, annak ellenére, hogy az elavult formájú nyomtatvány adatai, főleg a gyermek születési időpontja alapján meg lehetett volna állapítani a családi pótlékot, és ki lehetett volna állítani a kedvezményes utazási igazolványt.

Mindezek alapján az alapvető jogok biztosa az államkincstár eljárásában és az utazási igazolvány kiállításának szabályaiban is a jogbiztonság sérelmét állapította meg, és felkérte az illetékes minisztert, vizsgálja felül a vonatkozó jogszabályokat, és eljárási szabályokat, majd kezdeményezze azok módosítását. A Magyar Államkincstár elnökének figyelmét pedig az eljárási jogszabályok és garanciák, valamint az ügyféli jogok maradéktalan figyelembevételére hívta fel az ombudsman - olvasható a közleményben.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL