A hazai gyógynövény ágazat továbbfejlődésének jogi akadályairól

2012.05.30. Jogi Fórum/ Alapvető Jogok Biztosa

Az alapvető jogok biztosa tárcaközi bizottság létrehozását szorgalmazza a gyógynövény ágazat átfogó szabályozási és támogatási koncepciójának kidolgozása érdekében.

A biztos emellett két miniszteri rendelet módosítására tett javaslatot, melyek közül az egyik a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények jogi státusának megszilárdítását, a másik a kistermelői szabályozás kiterjesztését célozza.

A Szabó Máté ombudsmanhoz érkezett beadvány szerint a gyógynövény-termékek forgalmazásának erőteljes korlátozását, illetve megszüntetését vonják maguk után a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre vonatkozó szabályok. Ezek a rendelkezések sértik az egészséghez való alapvető jogot, mert nem teszik lehetővé a gyógyulás módjának, eszközeinek szabad megválasztását.

Az ombudsman a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa jogutódjaként lefolytatott vizsgálata eredményeképpen megállapította, hogy a jelenlegi szabályozás nem szolgálja megfelelően a hazai gyógynövényágazat érdekeit. Bár a visszásság alapvetően az európai szabályozásra vezethető vissza, az ágazatot érintő problémák egy része a hazai szabályozórendszer kedvezőbb átalakításával orvosolható lenne. Ennek érdekében javasolta a nemzeti erőforrás miniszternek a gyógytermék rendelet, a vidékfejlesztési tárcának pedig a kistermelői rendelet megfelelő módosítását. Mivel a problémák rendszerszintű kezelése valamennyi érintett tárca és az ágazat szereplői közötti aktív, folyamatos együttműködést feltételez, ezért a biztos szorgalmazta tárcaközi bizottság létrehozását.

A jelentés itt olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL