Ítélet a Szegedi Ítélőtáblán - Emberölés Kisteleken

2012.06.28. Jogi Fórum

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla dr. Mezőlaki Erik vezette büntető tanácsa az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt Fk. B. Zsolt ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék I. fokon meghozott ítéletét. Így a vádlott jogerős büntetése 6 év, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés és 6 év közügyektől eltiltás lett. A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

A vádlott 2003-tól a Kisteleki Általános Iskolában tanult. Itt többször volt konfliktusa diáktársaival és tanáraival, majd 2010. november 30-án délelőtt az iskola egyik tantermében, ahol T. Attila tanár magyar órát tartott, az óra menetét többször megzavarta. A tanár előbb figyelmeztette, majd beírt az osztálynaplóba, végül – mivel a vádlott csak kinevette, felszólította a vádlottat az osztályterem elhagyására. Végül a helyzet odáig fajult, hogy a vádlott szidalmazni kezdte a tanárát, majd ököllel arcon ütötte, a sértett és a vádlott között dulakodás alakult ki, a vádlott tanára nyakát megfogta, megpróbálta megrúgni. Végül a tanárnak sikerült lefognia a vádlottat, miközben a többi diák kiszaladt a tanteremből, hogy más tanárok segítségét kérje.

A vádlott családja – miután édesanyja élettársi kapcsolatot létesített - 2009 augusztusában költözött korábbi lakhelyéről egy kisteleki tanyába. V. Lászlóné sértett és családja ehhez a tanyához közel lakott, a két család között jó viszony alakult ki. Mikor a sértett anyja és élettársa között a viszony megromlott és rendszeresen veszekedni kezdtek, a vádlott az éjszakákat hol egy közeli lakatlan tanyában, hol pedig a sértett és családjának tanyájában töltötte. 2011. nyarára a vádlott családjában annyira megromlottak a viszonyok, hogy a vádlott július 1-től szeptember 1-ig tartó időszakot lényegében a sértették tanyájában töltötte.

V. Lászlóné sértett évek óta naponta fogyasztott alkoholt, emiatt élettársával a kapcsolata megromlott, egymástól elhidegültek, és mind élettársával, mind gyerekeivel rendszeresen kötözködött a sértett. Ebben a légkörben a sértett mind több időt a náluk tartózkodó vádlottal, majd 2011 augusztusában az ekkor már 15. életévét betöltött vádlottal szexuális kapcsolat kialakítását kezdeményezte. A rendszeres és titokban tartott szexuális kapcsolat 2011. augusztus végéig tartott, amikor a vádlott Szegedre, kollégiumba költözött.

2011. szeptember 9-én délután tárt haza a kollégiumból Kistelekre. Összetalálkozva a sértett élettársával előbb a sértették tanyájába ment, majd este fél 8 és 9 óra közötti időben elment a tanyáról, hogy szülei tanyájába induljon. A sértett ekkor a fiú után ment, és őt utolérve arra kérte, hogy egy közelben lévő lakatlan tanyán töltsék együtt az éjszakát. A vádlott ezt előbb elutasította, majd meggondolta magát és elmentek a tanyára, ahol szexuális kapcsolatot létesítettek. Miután felöltöztek, a sértett azt mondta a vádlottnak, hogy gyermeket vár (ami egyébként nem volt igaz), ezért még aznap este elmondja élettársának a viszonyukat, és el kíván költözni a tanyájukról.

Mivel a vádlott szégyellte környezete előtt a sértettel fennálló kapcsolatát, és nem akarta a gyereket sem vállalni, a sértett szavait hallva tiltakozni kezdett, így közöttük vita alakult ki. A vádlott lökdösni kezdte a sértettet, aki részben a lökdösés, részben pedig ittassága miatt többször a falnak zuhant, illetve a földre esett. Ez idő alatt a sértett továbbra is ismételgette korábbi kijelentéseit, minek hatására a vádlott a szobában lévő székről felkapott egy törülközőt, azt megcsavarta, majd a sértett mögé kerülve a sértett nyakára tekerve elkezdte szorítani. Ennek hatására az asszony térdre rogyott. Ekkor a vádlott lazított a szorításon, és a sértett újra azt mondta: korábban bejelentett szándékát nem áll el, a vádlott nyugodtan ölje meg, úgyis mindenki meg fog tudni mindent.

A vádlott indulata ezt hallva fokozódott, és addig szorította a sértett nyakát a törülközővel, amíg a sértett teste teljesen elernyedt, és magatehetetlenül a földre esett. A vádlott ekkor a sértett testét a nyakára tekert törülközővel az asztalhoz húzta, és az asszonyt az asztal lábhoz kötözte, majd kétszer fejbe rúgta és kétszer a sértett testét is megtaposta. Ezután elhatározta, hogy az asszony testtét a tanya környékén elrejti. Ezért kiment egy ásóért, az ásóval kétszer mellen szúrta a sértettet, majd a tanyától távolabb egy 50 centi mély gödröt ásott, amibe az asszony testét - akiknek halálát a törülköző szorításával kiváltott fulladás okozta - eltemette. A nyomok eltüntetése érdekében szénát szórt a területre, majd hazament a családjához.

Aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében találta bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2012. február 29-én fiatalkorú B. Zsolt (1996 – kisteleki lakos) vádlottat. Ezért őt a bíróság 6 év fiatalkorúak börtönére és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett, míg a vádlott elsődlegesen az aljas indok, mint minősítő körülmény mellőzése, másodlagosan a büntetés enyhítése, védője elsődlegesen a tényállás téves megállapítása és a bűncselekmény eltérő minősítése, másodlagosan a büntetés enyhítése, a vádlott törvényes képviselője elsődlegesen az aljas indok mellőzése, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekébe nyújtott be fellebbezést. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG