Fiatalkorú elítéltek jogainak érvényesülése a kis létszámú börtönökben

2012.07.19. OBH

A fiatalkorú fogvatartottak speciális jogait kis létszámú intézetben, egy-két-három fős zárkákban lehet megfelelően biztosítani. Szabó Máté ombudsman helyszíni vizsgálatán a pécsi büntetés-végrehajtási intézetben emellett azt is tapasztalta, hogy a börtönben szervezett foglalkozások a fiatalok kedvező fejlődését szolgálják. Kifogásolta ugyanakkor, hogy egyetlen pszichológust alkalmaznak, és hogy a fiatalkorú fogvatartottaknak engedélyezik a dohányzást.

Az alapvető jogok biztosa pozitívan értékelte, hogy az intézetben a Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének hallgatói foglalkoznak a fogvatartottakkal a szabadulást megelőző 4-6 hónapban, az erkölcsi útmutatás mellett megtanítják őket a kinti életük megtervezésére, segítenek eligazodni a hivatali ügyintézésben. Munkájukat pártfogó is segíti, a szabadulás után pedig figyelemmel kísérik a fiatalok sorsának alakulását, szükség esetén segítséget nyújtanak nekik.

Egy zárt közösségben hatványozottan jelentkeznek a különböző pszichés problémák, betegségek, amelyek kezelése gyakran hosszabb időt vesz igénybe. Ezzel kapcsolatban a biztos megállapította, hogy a felnőtt és a fiatalkorú fogvatartottak rendszeres ellátásához nem elengedő a pécsi intézetben alkalmazott egyetlen pszichológus, aki felnőtt fogvatartottakat is gondoz és a személyi állományt tagjai is hozzá fordulhatnak. A szakemberhiány közvetlenül veszélyezteti a fogvatartottak lelki egészséghez való jogát.

A fiatalkorú fogvatartottak többsége ebben az intézetben is dohányzik. Az alapvető jogok biztosa rámutatott arra, hogy a büntetés-végrehajtás szervezete sem hagyhatja figyelmen kívül a dohányzás visszaszorítását szolgáló változásokat, tilalmakat. A büntetés-végrehajtás eddig a tűrte a fiatalkorúak dohányzását, ám ezt fel kell váltania az egészségtudatos nevelésnek, a fiatalkorúakat az egészséges életmód követésére kell ösztönözni.

A biztos korábban a tököli intézet vizsgálata kapcsán már megállapította, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében a dohányzó fogvatartottak közös zárkában való elhelyezése, önmagában a fiatalkorú fogvatartottak dohányzásának engedélyezése szemben áll a jogbiztonság követelményével, a gyermek védelméhez, valamint az egészséghez való jogával.

Szabó Máté ombudsman felkérte ezért a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy vizsgáltassa meg a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a pszichológusi státuszok emelésének, valamint az ahhoz szükséges anyagi fedezet előteremtésének lehetőségét. A közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a belügyminisztert a biztos arra kérte, mielőbb tisztázzák, hogyan kellene alakítani a jogi környezetet annak érdekében, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben érvényt lehessen szerezni a dohányzás tilalmának.

Az ombudsman jelentése a http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/201204495.rtf oldalon olvasható

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL