Az interneten történő repülőjegy‑értékesítés során a repülőút értékesítője nem alkalmazhatja alapbeállításként az útlemondási biztosítás választását

2012.07.20. Jogi Fórum

A repülőúthoz kapcsolódó útlemondási biztosításra „választható felárként” csak kifejezett elfogadó nyilatkozatot igénylő (opt-in) ajánlat tehető

Az 1008/2008 rendelet1 célja különösen az Európai Unióból induló repülőjáratok tarifái nagyobb átláthatóságának biztosítása. A repülőjegyek értékesítői kötelesek minden pillanatban feltüntetni a „végső” árat, azaz a repülőút árát, valamint valamennyi, e repülőúthoz elengedhetetlen adót, díjat és felárat. A nem kötelező többletszolgáltatásokhoz kapcsolódó „választható felárakat" minden jegyfoglalási folyamat kezdetén egyértelmű formában kell feltüntetni, és azok elfogadásának az ügyfél kifejezett nyilatkozatával kell történnie.

Az ebookers.com Deutschland társaság az általa üzemeltetett internetes portálon keresztül repülőutakat közvetít. Amikor a foglalási folyamat keretében az ügyfél kiválaszt egy meghatározott repülőutat, az internetes oldal jobb felső részén található, „az Ön jelenlegi utazási költségei” felirat alatt megjelenik egy költségkimutatás. A repülőút árán kívül e kimutatás tartalmazza az „adók és illetékek” összegét, valamint az „útlemondási biztosítással” kapcsolatos költségeket, melyek felszámítása alapbeállítás. E költségek teljes összege képezi az „utazás teljes árát”. Az internetes oldal alján az ügyfél tájékoztatást talál az előre beállított útlemondási biztosítás visszautasítása esetén követendő eljárásról. Ezen eljárás kifejezett elutasításból áll (opt‑out). Amikor az ügyfél a foglalás véglegesítését követően fizet, az ebookers.com kifizeti a repülőút árát a légitársaságnak, az adókat és illetékeket az illetékes hatóságoknak, a biztosítási összeget pedig a légitársaságtól jogilag és gazdaságilag független biztosítótársaságnak.

Egy német fogyasztóvédelmi szövetség keresetet indított az ebookers.com ellen a német bíróságok előtt annak érdekében, hogy az szüntesse meg azt a gyakorlatot, mely az útlemondási biztosítást a repülőút tarifájába előre beállítja. E tekintetben az Oberlandesgericht Köln (kölni fellebbviteli bíróság) a Bíróságtól azt kívánta megtudni, hogy harmadik személy által nyújtott ilyen szolgáltatások árai, amelyeket a légi viteldíjat megállapító és repülőutat biztosító társaság egy összegben vet ki az ügyfélre, „választható feláraknak” tekinthetők‑e, azzal a következménnyel, hogy az érintett szolgáltatásra csak kifejezett elfogadó nyilatkozatot igénylő ajánlat tehető.

A Bíróság először is emlékeztet arra, hogy az uniós jog a légi járatokra vonatkozó árakkal kapcsolatos tájékoztatást és átláthatóságot garantálja és így biztosítja az ügyfél védelmét. Utal arra is, hogy a „választható felárak” olyan szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyek magához a légi járathoz képest „többletet” jelentenek. Nem kötelezőek, és nem is elengedhetetlenek a repülőúthoz, és az ügyfél választ elfogadásuk vagy elutasításuk között. Pontosan azért, mert az ügyfél választhat, az uniós jog megköveteli, hogy az ilyen felárakat egyértelműen, átláthatóan és világosan fel kell tüntetni minden jegyfoglalási folyamat kezdetén, és ezek elfogadása az ügyfél kifejezett nyilatkozatával történik.

E követelmény megakadályozza, hogy az ügyfelet arra ösztönözzék, hogy magához a repülőúthoz nem elengedhetetlen többletszolgáltatásokat vásároljon, hacsak nem választja kifejezetten megvásárlásukat és a felár kifizetését.

Ezt követően a Bíróság úgy véli, hogy ellentétes lenne az ügyfél védelmével, ha e védelem attól függne, hogy e választható szolgáltatást légitársaság vagy attól jogilag elkülönült másik társaság nyújtja. Lényeges azonban, hogy a választható többletszolgáltatást és annak árát e repülőjárat foglalása során magával a légi járattal kapcsolatban kínálják fel.

A Bíróság azt válaszolja, hogy a „választható felárak” fogalmába beletartoznak a repülőúttal összefüggő olyan szolgáltatások árai, mint az útlemondási biztosítás, amelyeket részben a légitársaságtól eltérő fél nyújt, és amelyeknek díját e repülőút közvetítője egy összegben, a légi viteldíjjal együtt veti ki az ügyfélre.

  • kapcsolódó anyagok
INTERNET
E-KERESKEDELEM
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA