Az uniós ellenőrzéseknek köszönhetően biztonságos élelmiszer kerül az asztalunkra

2012.07.23. Jogi Fórum

Az Európai Bizottság július 20-án nyilvánosságra hozott jelentése rávilágít, hogy az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének (RASFF) köszönhetően számos élelmiszer-biztonsági kockázatot elhárítottak, illetve enyhítettek; a biztonsági ellenőrzések pedig garantálják, hogy az élelmiszereket biztonsággal fogyaszthatjuk.

A RASFF-rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy az élelmiszer útja a termelőtől a fogyasztóig biztonságos legyen: gyorsreagálási mechanizmust indít, amint élelmiszerbiztonsági kockázatra derül fény. A RASFF-rendszer valamennyi tagja1 gyors tájékoztatást kap az élelmiszerben vagy takarmányban azonosított komoly kockázati tényezőkről, így az uniós polgárok egészségének védelme érdekében együttesen és összehangoltan léphetnek fel az élelmiszerbiztonsági kockázatokkal szemben.

John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos kijelentette: „Az európai fogyasztókat a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabványai védik. Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere kiemelten fontos eszköz, hiszen lehetővé teszi, hogy a kockázatokat azonosítsák, és az európai piacról eltávolítsák. A RASFF-rendszer mindemellett erősíti az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerbe vetett fogyasztói bizalmat. 2011-ben számos meghatározó válsághelyzettel foglalkoztunk, mint pl. a fukusimai nukleáris szerencsétlenség, valamint a dioxin-válság és az E. coli-járvány. Az EU sikerrel oldotta meg a felmerülő problémákat, és az esetekből levont tanulságok kétség kívül hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben még jobban teljesítsünk."

Eredmények 

2011 során a RASFF-rendszerbe 9157 értesítés érkezett az EU élelmiszerjogi rendelkezéseitől való eltéréssel kapcsolatban, ezek közül 617 bizonyult komoly kockázati tényezőnek.

Az értesítések többsége (5345) kiegészítő értesítés volt, az új értesítések száma 3812-re rúgott. Mindez jelzi, hogy a rendszer a célzottabb működésnek és a részletesebb nyomon követésnek köszönhetően egyre hatékonyabb.

A 3812 új értesítés közül 3139 élelmiszerre, 361 takarmányra és 312 élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra irányult. A leggyakoribb értesítések a takarmányban, szárított gyümölcsben, diófélékben fellelhető alfatoxinokkal, valamint a Kínából származó konyhai eszközökből kioldódó vegyi anyagokkal kapcsolatosan érkeztek.

Biztonságosabb import

Külön elismerést érdemel az uniós határokon folytatott biztonsági ellenőrzések szigorítása. Az értesítések közel fele az EU határán visszautasított élelmiszerre és takarmányra vonatkozott. Amikor ilyen terméket azonosítanak, a RASFF-rendszer tájékoztatja a szóban forgó nem uniós tagállamot, és felkéri, hogy hozzon korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy a probléma többé ne fordulhasson elő. Olyan esetekben, amikor súlyos vagy hosszasan fennálló problémára derül fény, a Bizottság felkéri a kérdéses országot, hogy sürgősen alkalmazzon olyan korrekciós intézkedéseket, mint például a létesítmények jegyzékből való törlése, az export leállítása vagy az ellenőrzések szigorítása.

Kockázatcsökkentés és válságkezelés

Az utóbbi években a RASFF-rendszer segítségével számos súlyos, élelmiszerből származó betegség-kitörésre reagáltunk, és enyhítettük azok hatásait, ezek közé tartozik a dioxin-válság és az E. coli-járvány. 2011-ben a RASFF kulcsszerepet játszott két számottevő élelmiszerbiztonsági probléma kezelésében: ezek a fukusimai katasztrófa és az E. coli-járvány.

Az E. coli-járvány az Unió történelmének egyik legsúlyosabb élelmiszerből származó betegség-kitörése volt, amely több mint ötven áldozatot követelt, elsősorban Németországban. Szakértői munkacsoport dolgozott teljes intenzitással annak érdekében, hogy azonosítsák a járványkitörés forrását, és megkönnyítsék a gyors információcserét; mindez lehetővé tette, hogy az élelmiszerbiztonsági hatóságok hatékonyan reagáljanak, és enyhítsék a járvány egészségügyi és gazdasági hatásait.

A fukusimai katasztrófa: Miután a fukusimai atomerőmű 2011 márciusában radioaktivitást bocsátott ki a környezetbe, a Bizottság a RASFF-rendszeren keresztül felkérte a tagállamokat, hogy elemezzék a Japánból importált élelmiszerek és takarmányok radioaktivitásának szintjét. A Bizottság megelőző intézkedést fogadott el, mely előírja, hogy a japán hatóságok szúrópróbaszerű ellenőrzéseket hajtsanak végre az érintett területről származó valamennyi exportált élelmiszeren és takarmányon; ezt az intézkedést a belépési ponton további véletlenszerű ellenőrzések egészítik ki. Az intézkedések igen magas szintű közegészség-védelmet biztosítottak. Bebizonyosodott, hogy a RASFF-rendszer a tagállamokkal folytatott hatékony és gyors kommunikáció elengedhetetlen eszköze a helyzet alakulását, a szükséges intézkedéseket, valamint az ellenőrzések eredményeit tekintve. A rendszeresen felülvizsgált intézkedések 2012-ben is tovább alkalmazandók.

  • kapcsolódó anyagok
ÉLELMISZERBIZTONSÁG
EURÓPAI BIZOTTSÁG