Az egészségügy új minőségbiztosítási rendszere is hamarosan elindulhat

2012.08.14. MTI

Hamarosan felállhat a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői hálózat, amely az egészségügyi tevékenység minőségének értékeléséért, fejlesztéséért és a betegbiztonság szempontjainak érvényesítéséért felel majd - derül ki a kormány honlapján közzétett rendelettervezetből.

Az Országgyűlés június 18-án fogadta el az egészségügyi salátatörvényt, amelyben rögzítették az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltételeit, s egyúttal előírták, hogy az egészségügyi rendszer teljesítményét értékelik a jövőben.

A most nyilvánosságra hozott rendelettervezet szerint - amelyet jövő szerdáig lehet véleményezni - az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben a szakmai tevékenység minőségértékelését, a minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a betegbiztonság szempontjainak érvényesítését a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) látja el. A GYEMSZI ezen feladatai ellátása érdekében működteti a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői hálózatot.

Ez a hálózat állandó és eseti minőségügyi szakfőorvosokból, illetve nem orvosi területen minőségügyi szakterületi vezető képviselőkből áll. A tervezet értelmében szakterületenként kineveznek minőségügyi vezető szakgyógyszerészt, szakpszichológust, dietetikust, ápolót, védőnőt, kórház-higiénikust, gyógytornászt. Továbbá az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló rendeletben felsorolt tagozatonként - az egészségügyi informatika, a menedzsment és egészség-gazdaságtan, a megelőző orvostan és népegészségügy, valamint az ipari gyógyszerészet szakterületek kivételével - egy állandó minőségügyi szakfőorvost, illetve szakterületi vezetőt kell megbízni.

A minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető a többi között képviseli és közvetíti szakterületén a minőségügyi alapelveket és követelményeket, részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ezek mellett úgynevezett kockázatelemzési tevékenységet végez, közreműködik a betegbiztonsági, illetve egészségügyi ellátási problémák kivizsgálásában, s jelzi - szükség szerint megoldási javaslattal - az ellátás szakmai minőségét és a betegbiztonságot érintő problémákat, beavatkozást igénylő ügyeket a GYEMSZI-nek. A minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető eseti feladatairól jelentést, állandó feladatairól évente beszámolót készít.

A helyszíni minőségértékelés során a minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető és a GYEMSZI közreműködő kormánytisztviselője - az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével - jogosult a berendezéseket, műszereket és más tárgyi eszközöket, valamint a betegellátási és munkafolyamatokat megtekinteni és megvizsgálni, továbbá az egészségügyi ellátásban közreműködő valamennyi dolgozótól és a betegektől akár szóban, akár írásban kérhet adatot, felvilágosítást, illetve tehet fel nekik kérdéseket.

Ha a minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető feladatainak ellátása során a betegbiztonságot vagy az ellátás szakmai minőségét súlyosan veszélyeztető gyakorlatot vagy hiányosságot észlel, köteles azt közvetlenül jelezni a GYEMSZI-nek - olvasható a rendelettervezetben.

  • kapcsolódó anyagok
EGÉSZSÉGÜGY