Környezetvédelem: az erőforrás-hatékonyságot fokozó, új szabályozás

2012.08.15. www.http://europa.eu

Módosultak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (az úgynevezett „e-hulladékoknak”) a gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó szabályok. Évről évre egyre több ilyen hulladék keletkezik, ami jelentős potenciált hordoz magában a másodlagos nyersanyagok piaci kínálatának növelésére. A tv-készülékek, laptopok és mobiltelefonok hulladékaiból kinyert arany, ezüst, réz és ritkaföldfémek újrafeldolgozása szisztematikus hulladékgyűjtést és megfelelő kezelést igényel. A módosított irányelv egyértelmű előrelépést jelent környezetvédelmi téren, és erőteljesen javítja az erőforrás-hatékonyságot Európában.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „A jelenlegi vészterhes gazdasági helyzetben, amikor a nyersanyagok ára az egekbe szökik, az erőforrás-hatékonyság egyesíti magában a környezetvédelmi előnyöket és az innovatív növekedés lehetőségeit. Új e-hulladékgyűjtő csatornákat kell most nyitnunk, a meglévőket pedig hatékonyabbá kell tennünk. Arra biztatom a tagállamokat, hogy még a hivatalos határidő lejárta előtt érjék el a jogszabályban előírt új gyűjtési és hasznosítási irányszámokat.”

A ma hatályba lépő irányelv 2016-től kezdődően az értékesített elektromos és elektronikus berendezések 45%-ának megfelelő mennyiségű hulladék begyűjtését, ezt követően pedig 2019-től az értékesített berendezések 65%-ának megfelelő mennyiségű hulladéknak, illetve az összes e-hulladék 85%-ának a begyűjtését irányozza elő. A tagállamok saját maguk dönthetik el, hogy a két egyenértékű számítási módszer közül melyik alapján kívánnak beszámolni a célok teljesítéséről. 2018-tól kezdődően az irányelv jelenlegi korlátozott hatálya az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összes típusára kiterjed majd, amennyiben ennek hasznosságát egy előzetes hatásvizsgálat igazolja.

Az irányelv felvértezi a tagállamokat az illegális hulladékexport elleni hatékony küzdelemhez szükséges eszközökkel. Az illegális hulladékszállítmányok komoly problémát jelentenek, különösen, amikor az uniós hulladékkezelési szabályok kijátszása céljából használt berendezések jogszerű szállítmányának vannak álcázva. A módosított irányelv arra kötelezi az exportőröket, hogy ellenőrizzék az adott berendezések működőképességét, és a gyanús szállítmányokat lássák el tartalmuk jellegét ismertető dokumentációval.

A módosítás további hozadékaként várhatóan csökkennek az adminisztrációs terhek, mivel összhangba kerülnek a tagállamok nyilvántartási és jelentéstételi követelményei. Mostantól jobban igazodnak majd egymáshoz a tagállami követelmények azon gyártók nyilvántartását illetően, amelyek termékeiből keletkeznek később az e-hulladékok.

Jelenleg az Unióban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak mindössze egyharmadát gyűjtik dokumentáltan szelektív módon. Ma az egy főre vetített e-hulladékgyűjtési irányszám 4 kg, amely évi mintegy 2 millió tonna hulladéknak felel meg az EU-ban évente keletkező közel 10 millió tonnányi hulladékmennyiségből. 2020-ra becslések szerint már 12 millió tonna ilyen hulladékkal kell számolnunk. A módosított irányelv végső célként kitűzött, ambiciózus 85%-os gyűjtési aránya révén 2020-ra közel 10 millió tonnára, azaz egy főre lebontva durván 20 kg-ra nő majd a szelektíven gyűjtött e-hulladékok mennyisége.

Következő lépések

A tagállamoknak legkésőbb 2014. február 14-ig kell kiigazítaniuk saját e-hulladékgazdálkodási jogszabályaikat az új irányelv követelményeinek és a módosított irányszámoknak megfelelően. A fogyasztók ezután a nagyobb kiskereskedésekben is leadhatják hulladékként az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezéseiket, hacsak nem áll rendelkezésre más, bizonyítottan legalább ilyen hatékony begyűjtési mód. Attól a naptól kezdve, hogy a tagállamok saját jogszabályaikba átemelték az irányelv rendelkezéseit, a használt berendezésként feltüntetett, gyaníthatóan illegális hulladékok szállítmányaira a fordított bizonyítás terhe lesz érvényben.

2016-tól a tagállamoknak a területükön értékesített elektromos és elektronikus berendezések 45%-ának megfelelő mennyiségű hulladék begyűjtését kell biztosítaniuk.

2018-tól az irányelv hatálya a jelenlegi kategóriákról kibővül az elektromos és elektronikus berendezések összes válfajára.

2019-től a gyűjtési arány az értékesítések 65%-ra nő, illetve 85%-ra, ha egy adott tagállam alternatívaként az e-hulladékok összmennyiségét veszi alapul.

Ha egy adott tagállam a szükséges infrastruktúra hiánya vagy az elektronikus berendezések alacsony szintű fogyasztói kereslete miatt indokoltan nem tudja teljesíteni az új irányszámokat, akkor a követelmények alól korlátozott időre mentesülhet. A Bizottság az új irányelvben rá ruházott hatáskörökkel élve összehangolja majd a gyártók tagállami adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a nyilvántartás és a jelentéstétel formátumát. A Bizottság felülvizsgál majd néhány, az új irányelv által bevezetett módosítást, például a hatályt illetően, hogy feltárja az esetleges nemkívánatos hatásokat.

Háttér-információk

A jelenlegi WEEE-irányelv (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv) 2003 februárja óta van hatályban. Hulladékgyűjtési rendszerek létrehozását írja elő, hogy a fogyasztók ingyen leadhassák a hulladékká vált elektronikus készülékeiket. Azzal a céllal született, hogy megvédje az emberi egészséget és a környezetet az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok káros hatásaitól, növelje a termékek és alapanyagok újrafeldolgozásának és/vagy újrahasználatának arányát. A Bizottság 2008 decemberében tett javaslatot a WEEE-irányelv átdolgozására, amelyre most kerül sor azzal, hogy a Parlament és a Tanács is elfogadta a módosításokat.

További információ:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
TÖRVÉNYHOZÁS