Adócsalás Bács-Kiskun megyében

2012.08.22. Szegedi Ítélőtábla Sajtóanyag

Megváltoztatta a Kecskeméti Törvényszék első fokon meghozott ítéletét az adócsalás és más bűncselekmény miatt Cs. Dezső ellen indított büntetőügyben a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa.

A vádlott főbüntetését – tekintettel az összes körülményre, így például a vádlott büntetlen előéletére, arra, hogy korábban vállalkozóként tevékenységét a törvényi előírásoknak megfelelően végezte, és jelen ügyben sem adócsalási szándékkal alapította cégét, hanem adósságspirálba kerülve hozta meg jogellenes döntését – 5 év 6 hónap börtönről 4 év 6 hónap fogházra enyhítette. Az enyhébb büntetés- végrehajtási fokozat megállapítását a vádlott betegsége indokolta. Csökkent a közügyektől eltiltás időtartam is 6 évről 4 évre, míg a 6 év gazdasági társaság vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás büntetésen nem változtatott a táblabíróság. Ugyanakkor egyetértett a bíróság az ügyészi indítvánnyal, miszerint az adóhatóság az elmaradt ÁFA befizetésére már kötelezte a vádlottat, így nem rendelhető el vagyonelkobzásra is, mivel az már kétszeres elvonást jelentene.

1./ A vádlott 2005. szeptember 6-án megalapította a BLACK TRUCK Kereskedelmi Kft-t, annak ügyvezetőjeként dolgozott a kezdetektől fogva. A cég fő tevékenységi köre gépjármű-kereskedelem volt. 2005. november 30-án alakult meg a Transuniversum Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t, amelynek a vádlott alapítástól tagja és ügyvezetője volt. A BLACK TRUCK Kft. 2005-2006-ban járműveket szerzett be az Európai Unió területéről, amelyek ezt követően Magyarországon kerültek értékesítésre, forgalomba helyezésre. Ebben a két évben a vádlott a vezetése alatt álló társaság nevében 132 darab számlát állított ki, és az ekkor zajlott gazdasági események alapján 2005-ben a kft. 289,7 millió forint összegben szerzett be 406,1 millió forintért értékesített, míg 2006-ban 281,2 millió forintért vett és 645,9 millió forintért értékesített gépjárműveket.

A vádlott ebben az időszakban, a társaság vonatkozásában az adóbevallási bevallásokban – az adóhatóságot megtévesztve – nem a valós forgalmi értéket tüntette fel. Ezzel az volt a célja, hogy a gépjárművek értékesítéséből származó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget elkerülje. A vádlott azzal a magatartásával, hogy az általa vásárolt majd értékesített autók vételára utáni ÁFÁ-t csak részben vallotta és fizette be 2005-ben 78,8 millió, 2006-ban 126,5 millió forint ÁFÁ-t nem vallott be és nem fizetett meg, így összességében 205,3 millió forinttal csökkentette az állam adóbevételét ÁFA adónemben.

2./ A vádlott ügyvezetése alatt álló Transuniversum Kft. 2006. II. negyedévétől 2007. III. negyedévéig folyamatosan vásárolt az Európai Unió területéről teher- és személygépjárműveket, majd azokat Magyarországon értékesítette. Az említett időszakban a kft. 1 milliárd 989,3 millió forint értékben értékesített járműveket belföldön, főként gazdasági társaságok részére, de 2006 II. és III. negyedévére ÁFA-bevallást nem nyújtott be, míg 2006 IV. negyedévétől 2007 III. kötelezettségének nem tett eleget, a benyújtott negyedévéig terjedő időszakra 0 forintos adótartalommal nyújtotta be az adóbevallást. A vádlott ezzel a magatartásával a társaság tényleges bevételét az adóhatóság elől eltitkolta, ÁFA-fizetési kötelezettségét nem teljesítette és 170 számla szerint ily módon 331,5 millió forint értékben nem vallott és nem fizetett be ÁFÁ-t, ekkora összeggel károsítva meg az államot. A vádlott összességében, az ügyvezetése alatt álló két cég vonatkozásában, 2005 és 2007 között 536,9 adóbevétel csökkenést okozott.

A vádlott a nyomozás során részletes vallomást nem tett, úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsításban megjelölt bűncselekményeket nem követte el. A tárgyaláson is megtagadta a vallomás tételét azzal, hogy mindkét vádpontban, a vádban írtak szerint elismeri a vádban írt bűncselekmények elkövetését - áll az első fokon eljáró bíróság ítéletében.

Két rendbeli, folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettében és két rendbeli, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2012. március 21-én Cs. Dezső (1971 – izsáki lakos) vádlottat. Ezért - halmazati büntetésül - 5 év 6 hónap börtönre, 6 év közügyektől eltiltásra, 6 év gazdasági társaság vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte, továbbá 536,9 millió forint összegben vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezését, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS