A Törvényszéknek a T-89/10. és T-407/10. sz. Magyarország kontra Bizottság ügyekben hozott ítéletei

2012.09.21. Európai Unió Bírósága

A Törvényszék elutasítja Magyarország arra irányuló kereseteit, hogy két infrastrukturális nagyprojekthez kapcsolódó ÁFA viselésére nyújtsanak számára uniós támogatást.

A vonatkozó uniós szabályozás értelmében az EU Kohéziós Alapból támogatott projektekhez kapcsolódó, megtérülő hozzáadottérték-adó (ÁFA) tekintetében nem igényelhető uniós támogatás.

Magyarországon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) autópálya-építési és vasútfejlesztési feladatokat is ellát. A cég 100%-os állami tulajdonban van, az elkészült autópályákat, illetve vasúti infrastrukturális vagyontárgyakat pedig ellenérték nélkül adja át a Magyar Államnak, amely aztán egyéb állami cégek bevonásával ÁFA-val terhelt díjat szed az úthasználóktól, illetve számol fel a vasúti pályahálózat használatáért.

Magyarország 2008 decemberében nyújtotta be a Bizottságnak az „M43 autópálya Szeged és Makó közötti szakasza”, illetve a „Budapest-Kelenföld – Székesfehérvár – Boba vasútvonal átépítése, I. szakasz, 1. ütem” című nagyprojektek támogatására vonatkozó kérelmeit. Ezekben a magyar hatóságok az ÁFA-t mint támogatható kiadást vették figyelembe, mivel álláspontjuk szerint a NIF sajátos helyzeténél fogva nem tudja továbbhárítani és visszaigényelni az általa megfizetett forgalmi adót, tehát annak terhét ténylegesen viseli. Márpedig az uniós szabályok szerint a nem megtérülő ÁFA viselésére nyújtható támogatás EU-s forrásokból.

A Bizottság szerint az ÁFA megfizetése az adót tartalmazó díjak formájában végső soron az autópályák, illetve a vasúti pályahálózat használóira hárul, így a beruházás fázisában felmerült ÁFA-ból eredő költségek igenis megtérülnek, függetlenül attól, hogy hazánkban az autópályák, illetve a vasúti pályahálózat építtetője és üzemeltetője nem ugyanaz a cég. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy az így felmerült ÁFA viselésére nem nyújtható uniós támogatás.

Magyarország a Bizottságnak az ÁFA viselésére vonatkozó támogatás nyújtását elutasító határozatait megtámadta az Európai Unió Törvényszéke előtt. Mai napon meghozott ítéletében a Törvényszék elutasítja Magyarország kereseteit, helyt adva a Bizottság érvelésének, miszerint az érintett beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA a későbbi használói díjfizetésekből megtérül és ezért az uniós forrásokból nem támogatható kiadásnak minősül. A Törvényszék szerint ugyanis Magyarország azon döntése, hogy az érintett nagyprojektekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat több, a magyar állam ellenőrzése alatt álló közjogi szervezet, illetve projektfelelős között megosztják, nem változtatja meg a projektekhez kapcsolódó beruházásokkal összefüggő költségek, ideértve az ezek megvalósítása során megfizetett ÁFA támogathatóságának megítélését.

A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani az Európai Bírósághoz.

E tájékoztató a sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Törvényszéket.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
EURÓPAI UNIÓ