Dr. Szabó Marcel választották a jövő nemzedékek biztosa helyettesének

2012.10. 9. Jogi Fórum / AJBH

335 igen, 6 nem és két érvénytelen szavazattal választotta meg az Országgyűlés Dr. Szabó Marcelt az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmével megbízott helyettesének. Az ombudsman helyettes letette a hivatali esküt. Megbízatása hat évre szól.

Megválasztása előtt Dr. Szabó Marcel az Országgyűlés három bizottságában mutatta be szakmai pályafutását és válaszolt a képviselők kérdéseire. Mindhárom bizottság – az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi, valamint a Fenntartható fejlődés bizottsága - egyhangú szavazással tartotta alkalmasnak a helyettesi pozícióra Prof. Dr. Szabó Máté alapjogi biztos jelöltjét.

A jövő nemzedék érdekeinek védelmével megbízott ombudsman helyettes figyelemmel kíséri, értékeli és ellenőrzi a környezet és a természet állapotának fenntarthatóságát és javítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülését, a tudomására jutott visszásság esetén kezdeményezi és előkészíti elő a Biztos intézkedését.


Dr. Szabó Marcel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, 42 éves, nemzetközi jogász, szakmai-tudományos tevékenységének egyik központi területe a környezetvédelmi jog, amellyel csaknem húsz éve foglalkozik. Sokrétű szakmai ismereteit, szaktudását jogi oktatói tevékenysége mellett a természetes vizek védelme, a folyók, tavak megóvása érdekében hasznosította. Különösen foglalkoztatta a Duna védelme, és a jogi eszközök kidolgozása a Duna 1992 októberi elterelése által okozott káros környezeti és természeti következmények elhárítása érdekében. Részt vett a Duna-völgy fejlesztéspolitikájáról és ökoszisztéma megőrzéséről szóló ombudsmani környezetpolitikai ajánlás kidolgozásában, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa felkérésére a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi és európajogi kérdéseit feltáró tanulmány elkészítésében, és dolgozott a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért. Kezdeményezte a korszerű környezetvédelmi menedzserképzés meghonosítását, javaslatot tett a kidolgozás alatt álló Alaptörvény környezeti koncepciójának tökéletesítésére, szerepet játszott abban, hogy Alaptörvényi szinten rögzítették Magyarország elkötelezettségét a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló nemzetközi együttműködésben.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN