Új üdülési- és lakástámogatást vezetne be a kormány a hivatásos állományúak számára

2012.10.12. MTI

Újfajta üdülési támogatást, illetve lakástámogatást vezetne be a kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai számára - derül ki a kormány honlapjára felkerült tervezetből.

A Belügyminisztérium fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló tervezete értelmében két új juttatás bevezetését is lehetővé tennék. Egyrészt egy - a hivatásos állomány tagjának munkateljesítményét jutalmazó - üdülési támogatást, másrészt a lakástámogatások egy új fajtáját.

A tervezet szerint a hivatásos állomány tagja, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint eltartott gyermeke - a hivatásos állomány tagjának kiemelkedő munkateljesítménye alapján - üdülési támogatásban részesíthető. A támogatás részletszabályait miniszteri rendelet fogja rendezni - olvasható a dokumentumban.

"A fiatal hivatásos állományúak magántulajdonú lakáshoz jutását" újfajta lakáscélú kölcsön lehetőségével segítené a kormány. A tervezet általános indoklása szerint a kedvezményes kamatozású, forintalapú kölcsönt a hitelintézetek nyújtják, önerő nem szükséges. A kölcsön futamideje is hosszabb lenne, de maximum a nyugdíjkorhatár eléréséig terjedhet. A hosszú futamidő következtében a havi törlesztőrészlet nem terhelné meg túlzottan az érintetteket - hangsúlyozták.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény mintájára lehetővé tennék a képzettségi pótlék vagy a munkaköri pótlék megállapítását is.

Továbbá - lehetőségként - a személyügyi nyilvántartás részeként bevezetnék a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében egy adatbank létrehozását, amelynek célja, hogy a vezetői beosztásokba kinevezendők kiválasztását megkönnyítse.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosításával újraszabályoznák a vezénylés és a berendelés jelenlegi "átláthatatlan szabályait". A berendelést a javaslat nem nevesíti külön, a berendelés a vezénylés egy speciális esete lesz.

Meghagynák annak lehetőségét, hogy a hivatásos állomány tagját a berendelés korábbi szabályai alapján a fegyveres szervet irányító miniszter által irányított minisztériumhoz vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervhez, rendvédelmi oktatási intézményhez vezényeljék. Ebben az esetben - az érintett szervek eltérő megállapodásának hiányában - a foglalkoztatással járó költségek a foglalkoztató szervet fogják terhelni, az illetményt a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok szerint állapítanák meg. A vezénylés alapesetében továbbra is a más szerv munkavállalóira vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy a rendfokozati illetménynek megfelelő mértékű pótlékot, betegség esetén távolléti díjat és jubileumi jutalmat kell fizetni. A tervezet a külföldre vezénylést külön részletezi.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
RENDŐRSÉG
TÖRVÉNYHOZÁS