Az egyéni vállalkozók ügyeinek intézéséről - A módosított szabályrendszer nem egyértelmű - Ombudsmani vizsgálat

2012.10.19. Jogi Fórum / AJBH

A módosított szabályrendszer sem egyértelmű, nincsenek világos részletszabályok az egyéni vállalkozások ügyeit intéző hatóságokról és azok feladatairól. Szabó Máté ombudsman egy panasz kivizsgálása után megállapításaival a Kormányhoz fordult.

A panaszos szüneteltetni kívánta a vállalkozását, és ezt 2011. január 27-én kelt levelében bejelentette a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, a Pest Megyei Adóigazgatóságnak, valamint a gyömrői okmányirodának. Az okmányiroda a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította azzal, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteletetését a törvényi rendelkezések szerint csak elektronikus bejelentéssel lehet kezdeményezni. A kormányablaknál azt a tájékoztatást kapta, hogy a kérelmét egészségügyi okokra való hivatkozással benyújthatja írásban is. Az írásban benyújtott kérelmet az elsőfokú hatóság fellebbezésnek minősítette, ezért azt felterjesztette a szerinte hatáskörrel rendelkező Kormányhivatalhoz. Az azonban hatáskörének hiányára hivatkozva az ügyet áttette a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához, a KEKKH-hez. A KEKKH szintén hatásköre hiányát állapította meg, és a teljes iratanyagot vissza is küldte a Kormányhivatalnak. A Kormányhivatal ezekután megsemmisítette Gyömrő jegyzőjének elsőfokú határozatát, a jegyző pedig az ügyet áttette a KEKKH-hez.

2011 november végén, tehát csaknem egy évvel azután, hogy bejelentette, szüneteltetni kívánja a vállalkozását, a panaszost a NAV Pest Megyei Igazgatósága felszólította, hogy – mert továbbra is élő adószáma volt – tegyen eleget adókötelezettségének.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata azt mutatta ki, hogy a törvény nem ad egyértelmű iránymutatást az ilyen esetekben követendő eljárásról. Hiába módosították időközben a nehezen áttekinthető szabályozást, az új is kizárólag az elektronikus bejelentési módra ad lehetőséget és továbbra sem állapít meg világos, átlátható részletszabályokat az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságokról, azok feladatairól. Ez sérti a jogbiztonságot és a tisztességes eljárás jogát – állapította meg az alapvető jogok biztosa, és felkérte a Kormányt a részletes szabályrendszer létrehozására.

A teljes jelentés elolvasható → 

  • kapcsolódó anyagok
GAZDASÁGI JOG
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN