Sérti a jogbiztonságot, ha a biztosító hatósági jogkörben járhat el - A gépjármű felelősségbiztosítás szabályozásáról - Ombudsmani vizsgálat

2012.10.24. Jogi Fórum / AJBH

Sérti a jogbiztonság követelményét az a jogszabály, amelynek alapján a biztosító mintegy hatósági jogkörben kötelezheti a közlekedési hatóságot eljárás lefolytatására – állapította meg jelentésében Szabó Máté ombudsman. Szemben áll a tulajdonhoz való joggal az a jogszabályhely is, amely szerint a biztosító nem fizetheti ki a kártérítés összegét, ha az általa elrendelt műszaki vizsgálatra a károsult nem mutatja be a járművét.

A hatályos jogszabály alapján a biztosító a kárfelvételi eljárás befejezése után értesítheti a közlekedési hatóságot, ha úgy ítéli meg, hogy a balesetes gépjármű közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan a közúti forgalomban való részvételre és a helyreállítás az eljárás befejezésétől számított tíz napon belül nem történik meg. Ez alól kivétel, ha a károsult a biztosítónak igazolja, hogy bontásra leadta a járművét. A jogszabály értelmében a hatóság a biztosítótól kapott értesítés kézhezvételét követő tíz napon belül köteles elrendelni a gépjármű műszaki vizsgálatát.

Az ombudsman álláspontja szerint a rendelkezésnek megfelelően eljáró biztosítótársaság kvázi hatósági feladatot lát el, miközben nem minősül közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervezetnek. Aggályos, és bizonytalan kárrendezési gyakorlatot eredményez, hogy a gépjármű előzetes közlekedésbiztonsági megítélése annak a biztosítónak a joga, amelynek érdeke, hogy a lehető legkisebb kártérítést fizesse a károsultnak. A jelenlegi szabályozás emellett nem alkalmas a közlekedésbiztonság javítására, ugyanis a biztosítónak lehetősége van rá, de nem kötelező jeleznie a közlekedési hatóságnak a közlekedésbiztonságot veszélyeztető károsodást.

A biztos álláspontja az, hogy a jogszabály indokolatlan feltételt támaszt, amikor a kártérítés kifizetését a gépjármű műszaki vizsgálatához köti. A biztosító ugyanis a közlekedési hatóság által elvégzett műszaki vizsgálat eredménytől függetlenül köteles a kárfelmérésre. Az ügyfél pedig a kártérítéstől egy olyan feltétel – a műszaki vizsga – nem-teljesítése miatt esik el, amely nélkül is meg lehet állapítani a keletkezett kár mértékét, és a károsulton kívül a károkozó tulajdonhoz való joga is sérülhet.
Az ombudsman felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze a törvény olyan módosítását, amely biztosítja mind a károsult, mind a károkozó tulajdonhoz való jogának érvényesülését, nem teszi a kártérítési összeg kifizetését attól függővé, hogy a károsult a gépjárművével megjelent-e a biztosító által kért műszaki vizsgálaton, illetve a biztosító értesítése ne kötelezze eljárásra a közlekedési hatóságot.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALAPJOGOK
BIZTOSÍTÁS
OMBUDSMAN