Rendeződtek a MÁV ÁBE kötelező biztosításaival kapcsolatos kártérítési szabályok

2012.11. 6. MTI

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel (ÁBE) kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésének szabályairól szóló törvényt.

A 326 igennel, egyhangúlag megszavazott törvény szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból származó tárgyévi díjbevételük arányában a kgfb-t nyújtó biztosítóknak kell feltölteniük azt a technikai számlát, amelyről a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) bocsát forrást a MÁV ÁBE rendelkezésére, hogy kifizethesse azokat a megalapozott kárigényeket, amelyeket az ügyfelei okoztak.

Szatmáry Kristóf államtitkár a törvényjavaslat záróvitájában azt mondta, az Alkotmánybíróság hivatalból megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követ el azzal, hogy nem szabályozta a 2010. január 1. előtt felszámolt biztosítóval kötött kártérítési igények kockázatközösségen alapuló érvényesíthetőséget.

A javaslat szerint a vagyonelszámolási eljárás során bejelentett kártérítési igények rendezéséhez szükséges pénzeszközöket a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) fizeti meg a MÁV ÁBE számára. Lehetőség van a Mabisz saját forrásainak felhasználására, ami költséghatékonysági szempontból megfelelőbb alternatívának bizonyult.

Hangsúlyozta, hogy az igényeket csak a MÁV ÁBE-vel szemben lehet érvényesíteni. A javaslat egyúttal a károkozókkal szembeni végrehajtási eljárások megszüntetéséről is rendelkezik.

A javaslat egyszerre szolgálja a károsultak és a biztosítással rendelkező károkozók érdekeit is és a jövő év elején megindulhatnak a kifizetések - mondta.

A MÁV ÁBE felszámolója a törvény hatályba lépését követő 15 napon belül köteles felmérni a kifizetetlen károkat. Közben a MABISZ nyit egy technikai számlát, amelyre a biztosítók befizetik a rájuk jutó pénzt. A felmérést követő 30 napon belül pedig már meg is kezdi a MÁV ÁBE részére a kifizetést a MABISZ. A MÁV ÁBE a rendelkezésre álló pénzeszközökből folyamatosan teljesít kifizetést az egyesület alapszabályában meghatározott, vagyonelszámolási eljárásra alkalmazandó sorrendnek megfelelően.

A biztosítókat a befizetési kötelezettség a MABISZ erre irányuló felhívása esetén terheli. A MABISZ a technikai számla fedezetét a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap feladatainak ellátásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával is biztosíthatja, amely a biztosítói befizetések mértékét csökkentheti.

Az új törvény hatálybalépése után a MÁV ÁBE volt tagja ellen - kártérítési igény miatt - végrehajtás nem indítható. Ha pedig már folyik a végrehajtás, akkor az - a vagyonelszámolás lezárultáig - az adós kérelmére szünetel.

A törvény hatályba lépését követő 180. napon túl egyezséggel vagy jogerős bírósági ítélettel lezárásra kerülő kártérítési igények fedezetére a MÁV ÁBE olyan összegű tartalékot képez, amely alkalmas a még nem vagy csak részben rendezett kártérítési igények és ezek költségeinek fedezetére. A törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Az Alkotmánybíróság múlt évi döntése alapján június 30-ig kellett volna rendeznie a jogalkotónak azt a problémát, hogy a csődbe ment MÁV ÁBE által ki nem fizetett károk hogyan rendeződjenek.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
BIZTOSÍTÁS
JOGALKOTÁS
KÁRTÉRÍTÉS
TÖRVÉNYHOZÁS