Alakulóban az adótörvények - A Gazdasági Bizottság benyújtotta módosító javaslatait

2012.11. 7. MTI

A biztosítási, pénzpiaci ügynöki tevékenységet és az ingatlan bérbeadást végző vállalkozások nem választhatják a kisadózó vállalkozások új, tételes adóformáját, ha tényleges bevételük származik a felsorolt tevékenységből - egyebek mellett erre vonatkozó módosítást nyújtott be az Országgyűlés gazdasági bizottsága hétfőn.

Az Országgyűlés honlapján olvasható, az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat végszavazása előtt benyújtott bizottsági módosítók közül az egyik módosító pontosítja, hogy mely esetekben csökken a tételes adó 6 millió forintos bevételi határa, amely felett a kisadózó vállalkozás 40 százalékos adó megfizetésére köteles. (A tételes adó mértéke főállású kisadózónként havi 50 ezer, nem főállású kisadózóként havi 25 ezer forint.)

A bizottsági módosító szerint az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a javaslat megszünteti azt a kötelezettséget, amely szerint a kisadózó vállalkozások a bejelentett kisadózók címének megváltozását is kötelesek lennének bejelenteni az állami adóhatóságnak.

Egy másik bizottsági módosító javaslat lehetővé teszi a települési önkormányzat számára, hogy rendeletben mentse fel az adóbevallás-benyújtási kötelezettség alól a vállalkozónak nem minősülő adóalanyt, ha az adott adónemben az adóalanyt nem terheli fizetési kötelezettség. Ez lehetővé teszi, hogy az önkormányzat helyben dönthessen az adminisztrációs terhek csökkentéséről.

Egy újabb javaslat a túlzott adóztatás elkerülése és a víztározó specifikus jellegére tekintettel a telek fogalmából kiemeli a halászatról és horgászatról szóló törvény fogalma alá tartozó víztározó területét, így e területre a telekadó hatálya nem terjed ki .

A gépjármű-adóztatás hatályos szabályozása szerint a gépjármű átruházása esetén, ha a vevő a gépjárművét nem íratja saját nevére, akkor az eladót nem terheli adókötelezettség a következő évtől abban az esetben, ha az eladó az eladás tényét az átruházás évének végéig bejelenti az okmányirodánál. Az indítvány értelmében – összhangban az ágazati szabályozással – 15 nappal meghosszabbodik az az időtartam, ameddig az eladó ezen bejelentését megteheti.

Egy módosító javaslat az adóelkerülés megakadályozása, illetve a pontos adóalap- meghatározás érdekében rögzíti, hogy amennyiben a biztosító az ügyfél számára egy szerződés keretében többféle adóköteles és/vagy adómentes biztosítási szolgáltatást nyújt, akkor az adóalapot elkülönítetten kell megállapítani.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
ADÓZÁS
JOGALKOTÁS
TÖRVÉNYHOZÁS