A létfenntartást szolgáló pénzek végrehajthatóságáról - A hatályos törvény módosítását kérte az ombudsman a minisztertől

2012.11.15. Jogi Fórum / AJBH

Mentesüljön a végrehajtás alól a létfenntartást szolgáló juttatás akkor is, ha bankszámlára érkezik. A hatályos törvény ennek megfelelő módosítását kérte az ombudsman a közigazgatási és igazságügyi minisztertől. Szabó Máté alapjogi biztos a hátrányos megkülönböztetés tilalmával szembenállónak nevezte, ha az adósok között annak alapján tesznek különbséget, hogy a pénzüket otthon, vagy a bankban tartják. Ha ugyanis a szociális juttatás a bankszámlára érkezik, nem élvez mentességet.

„A válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” című 2012-es projektjében az alapvető jogok biztosa vizsgálta a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre kivetett végrehajtásokat is. A biztos korábban is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A szabályozás több ponton is módosult, bár az érintett szervek az ombudsmani kezdeményezések közül többet nem fogadtak el. Azóta sok panasz érkezett a biztoshoz azzal kapcsolatban, hogy bankszámláról hatósági átutalási megbízással (korábbi nevén: inkasszóval) emeltek le pénzeket, illetve végrehajtást rendeltek el a végrehajtás alól egyébként mentes, mert a létfenntartást vagy a hátrányos helyzet enyhítését szolgáló pénzösszegekre is. Ilyen például a családi pótlék, az anyasági támogatás, az ápolási díj, a nevelőszülő részére járó nevelési díj, ezek mentessége azonban csak akkor áll fenn, ha nem a bankszámlára érkeznek.

Az ombudsmannak az elmúlt hónapokban többen is jelezték, hogy a hivatásos nevelőszülő részére folyósított juttatásokat hatósági átutalási megbízással leemelték a bankszámlájukról. Szabó Máté alapjogi biztos arra figyelmeztetett, hogy az ilyen eljárás közvetlenül is veszélyeztetheti a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát, ezért a szabályozás módosítására kérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert.

Az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénze végrehajtás alá vonható. Ez alól két, bonyolultan hangzó kivétel van: az egyik szerint az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb mértéke és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. A másik kivétel: mentes a végrehajtás alól a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének, jelenleg 28.500 Ft-nak. Ilyen eljárás azokkal szemben nem alkalmazható, akik a pénzüket nem a bankban, hanem odahaza tartják. A végrehajtás során azonban az adósok egy csoportot alkotnak, így közöttük nem tehető különbség annak alapján, hogy hol tartják a pénzeszközeiket. A különbségtétel sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát – állapította meg az alapvető jogok biztosa.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
VÉGREHAJTÁSI JOG
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM