Konferencia a munkahelyi adatvédelemről

2012.11.19. Jogi Fórum

Neves szakemberek részvételével országos konferenciát szervez 2012. december 6-án a munkavégzés munkáltatói ellenőrzésének adatvédelmi kérdéseiről a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete (IKJK), és a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke.

A konferencia férőhelyek sajnos megteltek, további regisztrációt nem tudunk fogadni. Köszönjük megértésüket!

A PAW projekt

A konferencia – melyre a belépés díjtalan – a PAW projekt eredményeit ismerteti. PAW (Privacy at Workplace) – azaz munkahelyi adatvédelem – a Pécsi Tudományegyetem és a göttingeni Georg-August Egyetem közös projektjének címe, mely többek között a munkahelyi ellenőrzés és a magánszféra konfliktusainak sajátos kérdéseit vizsgálja. A munkavállalók alárendeltsége miatt ez a viszony adatvédelmi szempontból igen speciális. A megfelelő információk hiánya miatt a munkavállalók nem képesek hatékonyan védeni magánszférájukat, sok esetben pedig akkor is megfigyelve érzik magukat, ha a magánérdekeik védelme többé-kevésbé megfelelő szintű. A munkáltatók viszont, a munkahatékonyság, a munkáltatói tulajdonvédelem legitim eszközeként tekintenek az ellenőrzésre. Mivel a munkavállalók jelentős része használ elektronikus kommunikációs eszközöket, a jogszerű vagy jogszerűtlen ellenőrzés és megfigyelés meglehetősen széles köre áll rendelkezésre: elektronikus beléptető rendszerek használata, a helyiségek megfigyelése kamerával, az alkalmazottak e-mailjeinek, számítógép- és internet-használatának – akár titokban történő – ellenőrzése, szükségtelen log-fileok előállítása és tárolása, a munkavállalók nyomon követése helymeghatározó eszközökkel. A munkavállalói és a munkáltatói érdekek egyensúlyának megteremtése igen nehéz feladat.

A jogi szabályozás nem képes kezelni az összes felmerülő problémát. A jogalkalmazást számos joghézag nehezíti, a speciális adatvédelmi kérdésekre sokszor nem elég az általános szabályozás által kínált megoldási alternatíva.

A munkavállalókon és a munkáltatókon túl a projekt célcsoportjának tekinti a szakértőket, a jogalkotót, valamint az egyetemi hallgatókat is.

Az általános célon túl – mely az adatvédelmi tudatosság erősítése mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalon – a projekt felméri a munkahelyi adatvédelem jelenlegi szintjét, bemutatja a magánszféra védelmének európai vonatkozásait, magatartási kódex-mintát dolgoz ki a munkahelyi adatvédelem kérdésében, valamint létrehoz egy (audit) módszertant, a kutatási eredmények hosszú távú érvényesítésének biztosítására.

A projekt keretében egy – a munkavállalók és a munkáltató adatvédelmi tudatosságát vizsgáló – kérdőíves kutatás is készült, amelynek célja az általános adatvédelmi tudatosság és érzékenység, valamint annak vizsgálata volt, hogy ezek milyen elvárásokat jelentenek a munkahelyekkel kapcsolatban. A kutatás eredményei sokszor meglepőek és igen tanulságosak

A konferenciáról

A tanácskozás „A munkavégzés munkáltatói ellenőrzésének adatvédelmi kérdései” címmel Budapesten kerül megrendezésre 2012. december 6-án.

A munkajog, az adatvédelem az információszabadság jeles képviselői tájékoztatják majd a résztvevőket – többek között – a munka világában megjelenő adatvédelmi kihívásokról, a munkáltatói kontroll és a személyiség védelmének adatvédelmi kérdéseiről, a munkajog kérdéseinek vizsgálatáról az adatvédelemben, e kérdések hatósági ellenőrzéséről. Bemutatják a PAW projektet, a jogi szabályozás hiányosságait, ismertetik a közvélemény-kutatások eredményeit, a magatartási kódex és az adatvédelmi-irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatait. E témáknak különös aktualitást ad a 2011. január 1-től hatályos új adatvédelmi szabályozás, és a 2012-ben hatályba lépett új munka törvénykönyve is.

A konferencia egyaránt hasznos lehet a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleteinek, munkajogi és adatvédelmi tanácsadással foglalkozó jogászoknak, HR szakembereknek és kutatóknak.

A konferencia részletes programja →

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
MUNKAJOG
INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOG