Törvény tiltja az önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezéseket

2012.11.20. MTI

Nem szerepelhet cég, civil szervezet, sajtótermék elnevezésében, közintézmény vagy közterület sem viselheti majd olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be. Az erről szóló törvény kétharmados többséget igénylő rendelkezéseit 264 igen szavazattal és 33 nem ellenében fogadta el hétfőn az Országgyűlés.

A változtatások határideje a közterületi elnevezéseknél 2013. január 1., a többi esetben pedig 2014. január 1.

A tilalom vonatkozna olyan kifejezés vagy olyan szervezet nevére is, amely 20. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható.

A kormánypárti képviselők javaslatára most elfogadott törvény alapján kétség esetén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalását kell kérnie az illetékes hatóságnak.

Ha a szervezet neve nem felel meg a névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a névszabatosság követelményének, a bíróság felhívja a kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan nevet, amely megfelel az előírásoknak.

A törvény rögzíti azt is, hogy a cégbíróság az eljárása során vizsgálja a cégnév jogszabályi megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni az MTA állásfoglalását.

Nincs szükség az MTA állásfoglalására, ha a kérelemből és az okiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a bejegyezni kívánt név utalást tartalmaz a cég természetes személy tagjának nevére.

A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha az állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást 180 napon belül köteles bejelenteni a bíróságnak.

A törvény hatálybalépése előtt bejegyzett azon cégek, amelyeknek neve vagy rövidített neve nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG
ORSZÁGHÁZ
CÉGBÍRÓSÁG
JOGALKOTÁS