Januártól azonos védelem alá kerül a saját és a kölcsönzött foglalkoztatottak bére

2012.12. 4.

Ha egy cég csődbe megy, a vonatkozó uniós irányelvnek megfelelően a saját és a kölcsönzött foglalkoztatottak bérére ugyanaz a jogi védelem vonatkozik jövő januártól. A parlament hétfőn 234 igen, 33 nem és 32 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló törvényt, amely a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról, illetve a bérgarancia-alapról szóló törvényt módosítja.

A csődtörvény módosításával a felszámolási költség része lesz a munkaerő-kölcsönbeadó által fizetendő munkabér és egyéb bérjellegű juttatás is. Ezt a szabályt alkalmazni kell a jövő január elsején folyamatban levő azon felszámolási eljárások költségeivel kapcsolatban is, amelyekben a zárómérleget még nem készítették el a felszámolók.

A bérgarancia-alapról szóló törvény szintén a bértartozás körébe sorolja a kölcsönzött foglalkoztatottal kapcsolatos bérköltséget. A bérgarancia-alapból ez az összeg megelőlegezhető.

A megelőlegezés nem vonatkozik arra a személyre, aki nem magyarországi szokásos munkavégzési hellyel rendelkezik.

A törvény egyebekben azt részletezi, hogy technikailag miként zajlik a kölcsönzött munkaerő bérköltségének megelőlegezése. Az új szabályokat a január elsején már folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőre, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló kölcsönbeadóra is alkalmazni kell.

A törvény szabályai - a kölcsönzött foglalkoztatottak mellett - az iskolaszövetkezetek tagjaira is kiterjednek.
 

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG