Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban – Pályázatzáró rendezvény az Országos Bírósági Hivatalban

2012.12.10. Jogi Fórum / OBH

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egyik kiemelt célkitűzése a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása olyan informatikai alkalmazások létrehozásával és bevezetésével, amelyek - az adat-újrafelhasználás elvének megfelelően - csökkentik a bíróságok adminisztrációs terheit, gyorsítják az ítélkezést - közölte az Országos Bírósági Hivatal.

Az EU és a magyar állam társfinanszírozásával, 400 millió Ft összegből megvalósult, „Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban” elnevezésű EKOP (Elektronikus Közigazgatás Operatív Program) fejlesztés - összhangban a fenti célkitűzésekkel - megteremtette a bíróságok számára a lehetőséget az elektronikusan érkező dokumentumok fogadására és küldésére.

2013. január 1-jétől - fokozatosan bevezetve, választható módon, elektronikus úton is - az erre a célra kialakított internetes felületen lehet a bírósághoz joghatályos beadványokat intézni. Az ügyfelek az elektronikus rendszereken keresztül polgári perben többek között keresetet, beadványokat, igazolási kérelmeket nyújthatnak be. A büntetőeljárásban is lehetőség nyílik elektronikus kapcsolattartásra a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási szervezet között. 

Az elektronikus ügyfélkapcsolat – térben és időben - megkönnyíti a bíróságokhoz való hozzáférést, mivel az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy a bíróságok hivatali munkaidejétől függetlenül beadványaikat - a személyes megjelenés, illetve a posta igénybevétele nélkül - eljuttassák a bíróságokhoz.

Az elektronikus kommunikáció az ügyfelek részéről az ügyfélkapu igénybevételével - az OBH által üzemeltetett - hivatali kapun keresztül történik. Az ügyfelek az internetes felületre feltöltött űrlapok közül választhatnak, amelyet kitöltve nyújthatják be a kérelmüket a bírósághoz. A nyomtatványok használata segítheti a - jogszabályok által meghatározott - formai és tartalmi előírásoknak való jobb megfelelést, ezáltal csökkenhet a bíróság által elrendelt hiánypótlások száma. Az ügyfelek által az eljárást megindító nyomtatványon rögzített adatok a bírósági iratkezelő rendszerben automatikusan megjelennek, amely az ismételt adatfelvitelből adódó adminisztratív terhet csökkenti.

A bírósági eljárás során – az elektronikus kommunikáció – a bíróság részéről is könnyíti az ügyfelekkel való kapcsolattartást, mert a felhívásokat, értesítéseket, idézéseket, határozatokat stb. a bíróság egyszerűbben továbbíthatja az ügyfelek részére. Az ügyfelek számára az elektronikus kézbesítés a bírósághoz való hozzáférést egyszerűsíti.

A fejlesztés eredményeként létrejött az elektronikus dokumentumtár, amely egy olyan központi elektronikus dokumentum menedzsment rendszer, amelyben a bírósági eljárások során keletkező határozatok tárolhatók. A dokumentumtárban kerül tárolásra - törvényben meghatározott esetben - az iratok anonimizált (személyes adatokat nem tartalmazó) változata is. A fejlesztés által az anonimizált határozatok közzététele egyszerűsödik, a bírói gyakorlat és a tudományos vizsgálatok számára a határozatok jobban megismerhetőbbé válnak.

A bírósági ügyintézéshez kifejlesztett új rendszer hatékony működtetése és minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében az Országos Bírósági Hivatal november hónapban valamennyi törvényszéken több helyszínen szervezett bemutatót a bírósági munkatársak – bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint a Megyei Ügyvédi Kamarák tagjai, mint ügyfél oldali felhasználók számára. A programsorozat zárásaként - november hónap végén - a Magyar Igazságügyi Akadémián háromnapos bemutatót tartottak.

2013. január 1-jétől a folyamatban lévő jogszabály módosítás eredményeként, a rendszer zökkenőmentes bevezetése érdekében, az elektronikus bírósági kommunikáció (ügyintézés) mellett a hagyományos, papír alapú kapcsolattartás, illetve ügyintézés is megmarad.

Az e-bíróság az európai gyakorlatban sem ismeretlen, több európai országban (pl. Egyesült Királyság, Olaszország, Belgium, Lengyelország)is sikeresen működnek ilyen alkalmazások.
 

  • kapcsolódó anyagok
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
E-BÍRÓSÁG