FEOSZ: A Budapest Airportot kártérítési felelősség terheli az utasoknak okozott károk miatt

2012.12.10. Jogi Fórum / FEOSZ Sajtóközlemény

Felháborítónak tartja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, hogy mindez idáig nem ismerte el kártérítési felelősségét a Budapest Airport a Liszt Ferenc Repülőtér bezárása miatt. Csak a szerencsének köszönhető, hogy emberéletben nem esett kár.

Több ezer pórul járt utas, tömeges zsúfoltság - 2012. december 7-én nem sokkal dél előtt leállt a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér, és csak december 8-án, szombaton reggel nyílt meg az utazni kívánó fogyasztók számára. Arról azonban hallgatnak, hogy a repülőtér kártérítési felelősséggel tartozik a több ezer érintett utassal szemben!

Médiaértesülések szerint műszaki hiba miatt zárták be a repülőteret, mivel „egy hővezeték tört el a repülőtéri irányítótoronyban, annak következtében sérült meg az elektromos rendszer. Emiatt a rádiókommunikációs, informatikai és az egyéb vezérlő rendszerek működésképtelenné váltak.” - ilyen a XXI. századi Magyarországon sem szabad, hogy előforduljon.

Az üzemeltetőnek biztosítani kellett volna automatikusan a rendszer folyamatosműködtetését.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felelős döntésnek tartja, hogy az utasok biztonsága érdekében lezárásra került a repülőtér – azonban ehhez hozzátartozik az is, hogy a Budapest Airport vállalja szerződésen kívüli károkozásért az utasokkal szembeni felelősséget!

A repülőtér üzemeltetése ugyanis a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 345. § (1) bekezdése értelmében veszélyes üzemnek minősül, és a vállalkozás köteles azt a kárt megtéríteni, amely ebből a tevékenységéből ered. A repülőteret üzemeltető társaságot tehát fokozott felelősség terheli! Ez alól csak és kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Ez az eset pedig nem tartozik ide.

A sajtóértesülésekben olvasható műszaki hiba ugyanis nem minősül vis maiornak: a Szövetség álláspontja, hogy a hővezeték megóvása egyértelműen a reptéri üzemeltetés körén belül eső, ahhoz hozzátartozó alapfeladat és kötelezettség. A Szövetség ezért felszólítja a Budapest Airportot, hogy a fentiek szerint vállalja és ismerje el az őt terhelő felelősséget és erről megfelelően tájékoztassa az utasokat! Ennek elmaradása esetén megtesszük a további jogi lépéseket.

A pórul járt utasok emellett jó, ha tudják, hogy a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a járatok törlése esetén joguk van választásuk szerint a repülőjegy árának visszatérítéséhez és az átfoglaláshoz.

  • kapcsolódó anyagok
FEOSZ