Nem lehetne termőföldön haszonélvezeti jogot alapítani - Jogszabály pontosítja a termőföldszerzési és haszonbérleti előírásokat

2012.12.18. MTI

Csökkenti az adminisztratív terheket az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által hétfőn 295 igen szavazattal, 38 ellenében, 10 tartózkodással hétfőn elfogadott törvényjavaslat.

A jogszabály egyebek mellett pontosítja a termőföldszerzési és haszonbérleti előírásokat, amelyek így hatékonyabbá tehetik a jogellenes termőföldszerzés elleni fellépést; megtiltja, hogy a termőföldtörvény módosításának hatálybalépése után a termőföldön haszonélvezeti jogot lehessen alapítani.

Az elfogadott rendelkezések szerint, ha a törvény hatálybalépésekor határozatlan idejű haszonélvezeti jog áll fenn egy földterületen, illetve a határozott idejű haszonélvezetből több mint húsz év van hátra, akkor - mindkét esetben - a törvény hatálybalépésétől számított huszadik év végén megszűnik a haszonélvezet.

Korábban már született szabály arra, hogy a termőfölddel kapcsolatos minden adatot - használati jogot, haszonélvezetet is - be kell jelenteni a földhivatalnak. Az adatok összevetésével szűrhetők ki a zsebszerződések. A mostani módosítás szerint a kormány rendeletben jelöli ki a termőföldszerzést ellenőrző hatóságot. Ennek feladata lesz az adatok elemzése és a föld használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések feltárása.

A vízgazdálkodási törvényt módosító rész körvonalazza az öntözővíz jövőbeni árképzését is. A mezőgazdasági vízszolgáltatási díj a jövőben két részből - az alapdíjból és a felhasznált mennyiség utáni díjból - áll.
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
AGRÁRIUM
JOGALKOTÁS