Segítség az új Ptk. alkalmazásához - Új kiadvány, elektronikus formában is - Beszélgetés Dr. Nemessányi Zoltánnal, a PTE ÁJK adjunktusával

2012.12.20. Jogi Fórum

A jogász-szakma nagy várakozással tekint a hamarosan végszavazásra kerülő új Polgári Törvénykönyv elé. Nem vitás, hogy az új kódexre nagy szükség van: egy sor kérdést részletesebben, a kor szükségleteinek megfelelőbben szabályoz, és komoly hiányosságokat számol fel. Ugyanakkor, mivel a törvény mind felépítésében, mind részletrendelkezéseiben nagyon sok ponton eltér a jelenlegitől, a jogászok többségében van jó adag félelem is, hogy mennyire fogják tudni zökkenőmentesen alkalmazni az új szabályokat. Az Opten Kft. és a szerzői csapat, Nemessányi Zoltán a Pécsi Jogi Kar tanára, és Osztovits András kúriai bíró már régebb óta dolgozik egy olyan könyvön, amely segít ezzel a nehéz kihívással szembenézni.

Mi a lényege az új kiadványnak?

A könyv, amely elektronikus formában is elérhető lesz, tulajdonképpen egy hatalmas „konverziós tábla”, amely azt mutatja, hogy a régi Ptk. (vagy a többi, az új Ptk-ba olvadó magánjogi jogszabály) rendelkezései hová kerültek és milyen tartalommal az új kódexbe. Az alap tehát a jogász-társadalom által rendszerében és szabályaiban is ismert „régi” Ptk., amelynek szakaszai az eredeti sorrendben követik egymást, jobb oldalon megjelenítve azok új megfelelőjét.

Úgy tudjuk, hogy a munka hónapok óta folyik. Mi tart ilyen hosszú ideig?

Ez a feladat csak első látásra tűnik egyszerűnek, a valóságban rendkívül összetett. Először is köztudomású, hogy az új Ptk. egy sor jelenleg különálló törvényt is magába olvaszt, így például a Csjt.-t, a Gt.-t a szövetkezeti törvényt. Ezeket a jogszabályokat egyenként, és természetesen rendelkezésenként, bekezdésenként kell végignézni, majd megkeresni az új „ekvivalensét”. Másodszor, az új és a régi szabályozás viszonya a legritkább esetben merül ki abban, hogy az új megismétli a régieket, (bár ilyenre is van példa). Gyakran átfogalmazza, egy új részlettel gazdagítja, többfelé bontja és eltérő helyeken szabályozza, és olyan is van, hogy teljesen kiiktatja. Természetesen ennek a fordítottja is igaz lehet, amikor az új kódex egy eddig ismeretlen új szabályt hoz be, vagy (gyakrabban) a bírói gyakorlat által kikristályosított elvet emel be a jogszabály szövegébe.

Ez valóban nagyon bonyolultan hangzik. És ezeket a bonyolult kapcsolatrendszereket valahogy jelzik is a munkában?

Igen, a nyomtatott formában eltérő tipográfiával, betűtípusokkal igyekszünk mutatni a két szabály közötti kapcsolatot, (ha egyáltalán van két megfeleltethető szabály). Az elektronikus verzióban pedig a kapcsolat jellege ki is lesz írva. Itt természetesen azonnal lehet majd ugrani a forrásszövegekre.

Visszafelé is elkészül a táblázat?

Igen, tervezzük, hogy a nyomtatott verzióban, a könyv végén a jogszabály-szövegek nélkül, csak a hivatkozásokkal a nagy táblázat fordítottját is közöljük, azaz itt a bal oldali oszlopban az új Ptk. szabályai lesznek, jobb oldalt pedig az „előzmény”. Ez azoknak lesz hasznos, akik már könnyebben fogják alkalmazni az új jogszabályt, de tudni szeretnék mi volt a régebbi szabályozás. Hiszen a két jogszabályt még évekig együtt kell majd a gyakorlatban alkalmazni.

Mikor várható a mű megjelenése?

Már hónapok óta dolgozunk, és azt várjuk, hogy kialakuljon a végleges szöveg. Eredetileg azt terveztük, hogy az év végén már megjelenhetünk, de sajnos, ahogy az új kódex elfogadása csúszik, ez a nagyon hasznos munkaeszköz is csak később készülhet el.

Hol juthatunk a kiadványhoz?

A kiadó a www.opten.hu oldalon előrendeléseket vesz fel a könyvre, aki biztosan, és hamar hozzá akar jutni, annak ide érdemes ellátogatnia. De a kiadó tervezi, hogy bolti forgalomba is hozza a munkát, és elektronikus verziója is lesz.
 

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
ÚJ PTK