Biztonsági földgáztároló kizárólag a magyar állam tulajdonában lehet - Módosult a földgázellátásról szóló törvény

2012.12.21. Jogi Fórum / MTI

Az Országgyűlés hétfőn 285 szavazattal, 44 ellenében elfogadta a földgázellátásról és a nemzeti vagyonról szóló törvények módosítását, amely szerint biztonsági földgáztároló kizárólag a magyar állam tulajdonában lehet.

A Lázár János, Bencsik János és Rogán Antal fideszes képviselők jegyezte törvénymódosítás szerint a földgáztárolói tevékenység gyakorlásához a jövőben rendelkezni kell az engedélyes által üzemeltetett földgáztárolók többségi tulajdonával. Kivételt képez ez alól, ha a földgáztárolói tevékenységet koncesszió útján végzik.

Az új törvény szerint biztonsági földgáztároló kizárólag a magyar állam tulajdonában állhat, a földgáztároló üzemeltetése, működtetése az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége. A kizárólagosan állami tulajdonba kerülő biztonsági földgáztároló nemzeti vagyonnak tekintendő, míg azok üzemeltetése koncesszióköteles tevékenységnek minősül.

Ha egy gáztározót üzemeltető cég vagy annak közvetett, illetve közvetlen tulajdonosa eladásra kínálja tulajdoni részesedését, a magyar államot elővásárlási jog illeti meg. Ha nem állami beruházásban épül meg egy földgáztározó, akkor pedig a beruházó - az üzembe helyezés napján - köteles eladni azt az államnak. Az elővásárlási jog attól függetlenül fennáll, hogy a tároló a föld alatt vagy a földfelszínen helyezkedik el, illetve a tároló elhelyezésére szolgáló ingatlant együttesen vagy önállóan értékesítik.

A törvény rögzíti, hogy a földgáztároló tulajdoni részesedését, a földgáztárolót vagy ingatlanát semmilyen formában nem lehet biztosítékul adni, fedezetként lekötni, megterhelni, különösen arra zálogjogot, vételi jogot alapítani, vagy a tulajdoni részesedéshez, földgáztárolóhoz, ingatlanhoz kapcsolódó jogosultságokat más számára - akár időlegesen sem - átengedni, illetve ezen jogosultságok fennállását vagy gyakorlását bármely módon korlátozó megállapodást kötni. Az erre irányuló szerződés vagy megállapodás semmis.

A módosítás értelmében a biztonsági földgáztárolást végző földgáztároló engedélyesben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, illetve befolyással rendelkező gazdasági társaság átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához a Magyar Energia Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár december elején közölte, hogy a kabinet megtette a szükséges lépéseket, hogy kormányzati ellenőrzés érvényesüljön az ország stratégiai és kereskedelmi gáztározói felett, ami lényeges az energiaellátás biztonsága és a lakossági ellátás szempontjából. Az intézkedéssel kapcsolatban fontosnak nevezte, hogy egyrészt gáztartalékkal rendelkezzen az állam a hideg időkre és az esetleges gázellátási problémák idejére, másrészt a kereskedelmi és a stratégiai tározók segítségével olyan időszakban tud a kormányzat gázt vásárolni a lakosságnak, amikor adott esetben külföldön olcsóbbak az árak.
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
ENERGETIKA