Működésbe lépett az e-bíróság

2013.01. 4. Jogi Fórum / MTI/birosag.hu

Január 1-jétől működik az elektronikus bírósági kommunikáció és ügyfélkapcsolat, amelyet a törvényszékek elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben választhatnak az ügyfelek.

Ezekben az ügyekben az interneten - hivatali időn kívül, személyes megjelenés vagy postai út nélkül - lehet joghatályos beadványokat, például keresetet, különféle kérelmeket a bírósághoz intézni.

Az elektronikus kapcsolattartás informatikai rendszerét az Országos Bírósági Hivatal biztosítja. Az elektronikus kézbesítés rendszere az eddigi papír alapú kézbesítés szabályainak megfelelő. Kézbesítési vélelem áll be akkor, ha a fél a bírósági iratot az elektronikus kézbesítési tárhelyén való elhelyezést követő öt munkanapon belül nem veszi át. Valamennyi eljárás esetében szabály az, hogy a határidőkbe nem számít be az a nap, amelyen a kézbesítési rendszer legalább négy órán át nem működött.

Péntek László, a Fővárosi Törvényszék bírája, a projekt vezetője elmondta: az ügyfelek a Birosag.hu internetes oldalon "Állampolgároknak/ Nyomtatványok, űrlapok" rovatban találják majd a formanyomtatványokat, amelyeket az ügyfélkapun keresztül juttathatnak el az adott bíróságra.

A nyomtatványok használata segítheti a formai és tartalmi előírásoknak való jobb megfelelést is, ezáltal csökkenhet a bíróság által elrendelt hiánypótlások száma.

Természetesen a rendszer használatával lehetővé válik, hogy a későbbi bíróság–ügyfél kommunikáció is elektronikusan folyjon egy adott ügyben. Az azonosíthatóságot maga az ügyfélkapu rendszer biztosítja. A bíróság felhívásokat, értesítéseket, idézéseket és határozatokat is eljuttathat ezen a módon az ügyfélhez.

Az Országos Bírósági Hivatal felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy az elektronikus mellett természetesen megmarad a hagyományos papíralapú kapcsolattartás és ügyintézés.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
E-BÍRÓSÁG