A portfóliókezelési szolgáltatás nem élvezhet adómentességet - Az Európai Bíróság ítélete nyugtalanságot okozhat a pénzintézeti szektorban

2013.01.10. Jogi Fórum / Deloitte Zrt.

Az Európai Bíróság korábbi ítélete alapján a portfóliókezelési szolgáltatás olyan komplex szolgáltatásnak tekinthető, amely nem élvezhet adómentességet. A Deutsche Bank AG ügyében indított eljárás keretében az Európai Bíróság megvizsgálta a portfóliókezelési szolgáltatások hozzáadottérték-adó kezelését. A közel fél éve született ítélet természetesen Magyarországra nézve is érvényes, a pénzintézetek azonban – a Deloitte Zrt. tapasztalatai szerint – mindeddig nem fordítottak kellő figyelmet a határozat nyomán felmerült kockázatok kezelésére.

Az Európai Bíróság elé terjesztett tényállásban a Deutsche Bank AG közvetlenül, valamint leányvállalatain keresztül nyújtott ügyfelei részére portfóliókezelési szolgáltatásokat. A Deutsche Bankot az ügyfelek azzal bízták meg, hogy az általuk kiválasztott stratégia figyelembevételével – a Deutsche Bank saját mérlegelése szerint és a befektető utasításának előzetes beszerzése nélkül – értékpapír‑állományokat kezeljen, és az értékpapírvagyon kezelése során tegyen meg minden célszerű intézkedést. A Deutsche Bank által nyújtott szolgáltatás tulajdonképpen két elemet tartalmaz: az egyik az értékpapírok vétele és eladása, a másik pedig a befektető ügyfél vagyonának elemzése és felügyelete. Ez utóbbiakat járulékos szolgáltatásokként kezelte a pénzpiac, ami Magyarországon is bevett gyakorlatnak számít, így az adott szolgáltatást általában adómentesként kezelik a piaci szereplők az áfa rendszerében.

Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere elmondta: Az Európai Bíróság által hozott ítélet két tekintetben tartalmaz új megközelítést. Az ítélet egyrészről kimondja, hogy a két szolgáltatáselem egymáshoz való viszonya alapján nem lehet fő- és járulékos szolgáltatási kapcsolatról beszélni, a szolgáltatáselemek egymástól nemcsak elválaszthatatlanok, hanem azokat ugyanarra a szintre kell emelni. Mindkét szolgáltatáselem egyformán szükséges az egész ügylet teljesítéséhez, ezért nem lehet az egyiket főszolgáltatásnak, a másikat pedig járulékos szolgáltatásnak tekinteni, azok tehát egyetlen gazdasági ügyletet alkotnak. Ez a megközelítés azért különösen érdekes, mert új szempontokat vezet be annak eldöntése során, hogy valamely esetben fő- és járulékos szolgáltatásról, vagy egységes szolgáltatásról beszélhetünk-e a pénzügyi szolgáltatások területén.

Az ítélet másrészt kimondja a portfóliókezelés tekintetében, hogy az ilyen típusú szolgáltatás pénzügyi szolgáltatásnak minősül, de nem esik a közösségi irányelv szerinti adómentesség alá.

Az Európai Bíróság ítéletének gyakorlati vonatkozásai

Veszprémi István kiemelte: A közel fél éve született ítélet óta a Deloitte Zrt. tapasztalatai szerint a pénzintézetek nem fordítottak kellő figyelmet a felmerült kockázatok kezelésére, pedig amint az Európai Bíróság ítéletéből is kitűnik, az adott ügyben vizsgált portfóliókezelési szolgáltatás nem mentesíthető a HÉA (hozzáadottérték-adó) megfizetése alól, hiszen arra nem vonatkozik az európai irányelv 135. cikke szerinti adómentesség.

Mindenképpen javasolt, hogy az Európai Bíróság – részben új megközelítést tartalmazó - ítéletét figyelembe véve, az adóalanyok tekintsék át az általuk nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat (így különösen portfólió-kezelési tevékenységüket) és szükség esetén vizsgálják felül azok adókezelését, illetve jelenleg alkalmazott szerződéses rendelkezéseiket.

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
PÉNZÜGYI JOG
ADÓZÁS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
PÉNZÜGYI SZEKTOR