Nyújtható-e állami támogatás a magyar termelők földvásárlásához? - A C-121/10. számú Bizottság kontra Tanács ügyről

2013.01.17. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Mengozzi főtanácsnok szerint a magyar mezőgazdasági termelők földvásárlásához nyújtott állami támogatások igénybevételének lehetőségét 2013. december 31-ig meghosszabbító tanácsi határozat összhangban van az EU működéséről szóló szerződéssel.

A C-121/10. számú Bizottság kontra Tanács ügyről

Magyarország az EU-hoz történő csatlakozása előtt a magyar mezőgazdasági termelők helyzetének megerősítése érdekében állami támogatás igénybevételét tette lehetővé mezőgazdasági földterületek megvásárlása céljából. Mindezzel hazánk azt kívánta elérni, hogy a magyar termelők versenyképes nagyságú gazdaságokkal legyenek majd jelen az EU egységes mezőgazdasági piacán. A támogatás kamattámogatás vagy közvetlen támogatás formájában volt elérhető. Magyarország az Unióhoz történő csatlakozása előtt tájékoztatta a Bizottságot az említett támogatási rendszerről, amely nem emelt kifogást ezzel kapcsolatban.

2007-ben azonban a Bizottság úgy döntött, hogy a támogatás 2009. december 31-e után már nem nyújtható a magyar termelőknek, mivel a brüsszeli szerv álláspontja szerint az gazdaságilag nem indokolt.

2009 novemberében Magyarország a Tanácshoz fordult a támogatás nyújtásának 2013. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében az EU működéséről szóló szerződés azon rendelkezése alapján, amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy rendkívüli körülmények fennállása esetén e szervtől kérjék az egyébként az uniós joggal össze nem egyeztethető állami támogatás engedélyezését. A Tanács hazánk kérésének megfelelően meghosszabbította a támogatás nyújtására nyitva álló időszakot, tekintettel a gazdasági válság következtében a magyar vidéket és mezőgazdaságot fenyegető rendkívüli körülményekre.

A Bizottság a jelen eljárásban a Tanács határozatának megsemmisítését kéri az Európai Bíróságtól különösen arra hivatkozva, hogy a Tanács jogtalanul és a rábízott hatáskörökkel visszaélve járt el, illetve, hogy a Magyarország által említett rendkívüli körülmények nem álltak fenn. Hasonló keresetek érkeztek az Európai Bíróságra a földvásárláshoz kapcsolódó állami támogatások nyújtására Lengyelország, Litvánia és Lettország számára nyitva álló határidőnek a Tanács általi meghosszabbítása miatt.

A mai napon kiadott indítványában Mengozzi főtanácsnok mindenekelőtt megállapítja, hogy a Tanácsnak – a Bizottság érvelésével ellentétben – volt hatásköre a vitatott határozat elfogadására és e hatáskörével nem élt vissza. A Bizottság ugyanis a létező támogatási programok vizsgálatára vonatkozó hatásköre keretében csak arról dönthetett, hogy a vitatott támogatási rendszer nincs összhangban a közös piaccal, és hogy azt 2009. december 31-ig meg kell szüntetni, ami nem akadályozhatta meg a Tanácsot abban, hogy ezen időpont utáni támogatásokról hozzon döntést.

A főtanácsnok ezután kifejti, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy a Tanács nyilvánvaló értékelési hibát vétett volna azzal, hogy rendkívüli körülmények fennállására alapította a határozatának elfogadását. Az általános gazdasági válság ugyanis ilyen rendkívüli körülménynek tekinthető.

Az említett okok miatt Mengozzi főtanácsnok a Bizottság keresetének elutasítását javasolja az Európai Bíróságnak.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
AGRÁRIUM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA