Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a bejegyzett földhasználókat - Március 30-ig kell beküldeni a szükséges adatokat

2013.01.18. Jogi Fórum / MTI

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára, akik március 30-ig küldhetik be a szükséges adatokat a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz - hívja fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).

A magánszemély földhasználónak személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie a hatóságnak.

A VM kiemeli: ez a rendelkezés a 2012. december 31-ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználókra vonatkozik. Adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig azonosító adatközlési adatlapon tehetnek eleget, amelyet a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a kötelezően használandó adatlap a földhivatalok hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a "nyomtatványok" menüpontból letölthető.

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

A vidékfejlesztési tárca emlékeztet arra, hogy 2013. január 1-jével a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld - kivéve az erdőművelési ágú területek - használatát be kell jelenteniük a földhivatalnak.

A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni - az eddigi adatokon túl - a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat.

Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat megszűnésének bejelentésekor is. Az új formanyomtatványok szintén földhivatalok honlapjáról tölthetők le, és ezeket 2013. január 1-jétől kell használni, de kötelező használni azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzése, a változás átvezetése vagy a használat törlése nem történt meg 2012. december 31-ig.

2013. február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező, az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza - írja a VM.

Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július elsejét követően új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.

Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő igénylésére a földhasználó is jogosult lesz, annak érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, felhasználhassa az őt érintő eljárásokban.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KÖRNYEZETVÉDELEM
AGRÁRIUM
FÖLDHIVATAL