A jogellenesen működő versenytárs kizárása is jogellenes - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2013.02.11. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Egy versenytárs kizárására irányuló kartell ellentétes a versenyszabályokkal még akkor is, ha e versenytárs jogellenesen működik a piacon. A versenyszabályok célja ugyanis nem csupán e versenytárs, hanem a piac szerkezetének, ezáltal pedig magának a versenynek a védelme is - áll az Európai Unió Bíróságának
ítéletében.

A C-68/12. sz. ügyben hozott ítélet- Protimonopolný úrad Slovenskej republiky kontra Slovenská sporiteľňa a.s.

2009-ben a Szlovák Köztársaság versenyhivatala megállapította, hogy három jelentős szlovák bank – vagyis a Slovenská sporiteľňa, a Československá obchodná banka a.s. és a Všeobecná úverová banka a.s. – megsértette az uniós versenyszabályokat. E bankok megállapodtak, hogy a cseh Akcenta CZ, a.s. társasággal fennálló folyószámla szerződéseiket összehangoltan megszüntetik, és nem kötnek vele új szerződést. Az Akcenta olyan hitelintézetnek nem minősülő szervezet, amelynek tevékenysége nem készpénzes váltási műveletek1 szolgáltatásából áll. E társaságnak tehát tevékenysége folytatásához folyószámlákat kell nyitnia, amely tevékenység a devizák külföldre és külföldről – többek között szlovákiai ügyfelek részére történő – átutalását foglalja magában. A versenyhivatal szerint a három bank – mivel úgy vélték, hogy az Akcenta olyan versenytársuk, amely saját ügyfeleik számára nyújt szolgáltatásokat és elégedetlenek voltak nyereségüknek a szóban forgó társaság tevékenységéből származó csökkenésével – összehangolta magatartását.

A szlovák versenyhivatal a Slovenská sporiteľňával szemben (3 197 912 euró összegű), a Československá obchodná banka, a.s.-szal szemben (3 183 427 euró összegű) és a Všeobecná úverová banka, a.s.-szal szemben (3 810 461 euró összegű) bírságot szabott ki.

Az egyik bank, a Slovenská sporitel’ňa keresetet nyújtott be a nemzeti versenyhatóság vele szemben bírságot kiszabó határozata ellen. A bank arra hivatkozik, hogy nem sértette meg a versenyszabályokat, mivel az Akcenta nem tekinthető a versenytársának. E bank szerint ugyanis mivel a cseh vállalkozás nem rendelkezik a szlovák jog által a tevékenysége folytatásához szükséges engedéllyel, jogellenesen működött a szlovák piacon.

A jogvitában eljáró Najvyšší súd Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság legfelső bírósága) arra vár választ a Bíróságtól, hogy a kartell értékelése szempontjából jogilag releváns-e az a körülmény, hogy a kartell által érintett versenytárs jogellenesen működik az érintett piacon.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy valamely megállapodás jogellenes jellegének megállapításhoz nem kell figyelembe venni a versenyre gyakorolt konkrét hatásait, amennyiben annak célja a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása. A Bíróság továbbá kifejti, hogy az uniós versenyszabályok célja nem csupán a versenytársak vagy a fogyasztók érdekeinek, hanem a piac szerkezetének, ezáltal pedig magának a versenynek a védelme is.

A jelen ügyben a Bíróság megállapítja, hogy a szóban forgó kartell célja kifejezetten a verseny korlátozása volt. Következésképpen az a tény, hogy az Akcenta állítólagosan jogellenesen működött a szlovák piacon, irreleváns annak megállapítására nézve, hogy fennállnak-e a versenyszabályok megsértésének feltételei. Egyébiránt a Bíróság hangsúlyozza, hogy a hatóságok, és nem a vállalkozások vagy magánvállalkozások társulásainak feladata a versenyszabályok betartásának biztosítása.

Továbbá a Bíróság megjegyzi, hogy a Slovenská sporitel’ňa bank nem mentesülhet a kartellért fennálló felelőssége alól azon indokból, hogy azon a találkozón részt vevő alkalmazottja, amely során a versenyellenes megállapodást megkötötték, nem kapott erre irányuló meghatalmazást. Ezzel kapcsolatban ugyanis a Bíróság emlékeztet arra, hogy a tiltott kartellekben való részvétel legtöbbször olyan titkos tevékenység, amely nem felel meg a formai követelményeknek. Ritka eset, hogy valamely vállalkozás képviselője a jogsértés elkövetésére irányuló meghatalmazással vegyen részt egy ilyen találkozón.
 


1Devizaszámlára való jóváírás útján megvalósuló váltási műveletek.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA