A szerzői jog alkalmazkodik a digitális világhoz - Licensing Europe - Az Európai Bizottság elindította szerzői jogi kezdeményezését

2013.02.12. Jogi Fórum / HENT

Neelie Kroes az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke február 4-én jelentette be, hogy a Bizottság megindította „Licensing Europe” kezdeményezését, azzal a céllal, hogy előmozdítsa az új engedélyezési modellek európai alkalmazását, mely a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásának előfeltétele.

Az Európai Bizottság 2012 decemberében kiadott közleményében jelentette be, hogy strukturált párbeszédet indít az érdekelt iparági szereplőkkel azon innovatív engedményezési és technológiai megoldások lehetőségeinek kiaknázására és határainak feltérképezésére, amelyek az uniós szerzői jogot és szerzői jogi gyakorlatot a digitális kor követelményeihez igazítják. A kezdeményezést elindító február 4-i beszédében Neelie Kroes, digitális politikáért felelős alelnök kifejtette, adott a lehetőség arra, hogy a szerzői jog kéz a kézben járjon a technológiai fejlődéssel, de ennek eléréséhez a szerzői jognak van elsősorban alkalmazkodási kötelezettsége. Jó példaként hozta fel e vonatkozásban a svéd Spotifyt, melynek hatására szinte nullára csökkent a zenei kalózkodás mértéke Svédországban.

A kezdeményezést elindító, az egységes digitális piacon megjelenő tartalomról szóló bizottsági közlemény szerint az iparági szerepelőkkel lefolytatandó párbeszéd négy, egymással párhuzamos tevékenységi irányt foglal majd magában. E témák a határokon átnyúló hozzáférés és a szolgáltatások hordozhatósága, a felhasználók által létrehozott tartalom (user-generated content) és a védett tartalmak kisfelhasználók számára történő engedélyezése, az audiovizuális művekhez és a kulturális örökséghez való hozzáférés, valamint a szöveg- és adatbányászat lesznek. E területek mellett a Bizottság által kezdeményezett iparági közvetítési eljárás tárgyát képezte 2012-ben a magáncélú másolások fejében fizetendő (üreshordozó, reprográfiai) díjak kérdése, amelyről a közvetítői eljárás levezetésére kijelölt António Vitorino, egykori bel- és igazságügyi biztos 2013. január végén tette közzé az eljárás eredményei alapján elkészített javaslatait.

A társadalmi párbeszédre épülő folyamat résztvevői többek között a jogtulajdonosok, a védett tartalmak kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználói és az internetes végfelhasználók közül kerülnek ki. A plenáris találkozóval kezdődő munka munkacsoportokban zajlik majd, melyek júniusban nyújtják be félidős, 2013 negyedik negyedévében pedig zárójelentésüket. A várt eredmények függvényében dől majd el, hogy milyen további gyakorlati, szükséges esetén szakpolitikai, jogalkotási lépések lesznek majd szükségesek a kitűzött célok eléréséhez.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
SZERZŐI JOG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
HENT