Sérti a békés gyülekezéshez való jogot a Fővárosi Törvényszék döntése - Az Alkotmánybíróság először élt a bírói döntések megsemmisítésének jogával

2013.02.13. Jogi Fórum / MTI

Az Alkotmánybíróság (Ab) kedden kihirdetett határozatával megsemmisítette a Fővárosi Törvényszéknek az LMP tavaly március 15-i rendezvényével kapcsolatos döntését, mert az sértette a békés gyülekezéshez való jogot.

Az Ab most először élt az alaptörvény-ellenesnek talált bírói döntések megsemmisítésére lehetőséget adó jogkörével - közölte a testület.

Az LMP 2012. március 15-én a Hősök terén kívánt megemlékezést tartani. A bejelentését vizsgáló Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a hatáskörének hiányát állapította meg, mert aznap a megjelölt helyszínt a Főpolgármesteri Hivatal használhatta.

Az LMP a BRFK végzésével szemben bírósághoz fordult, ám a Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy nincs lehetősége a kérdés érdemi elbírálására.

Az Ab döntése szerint a békés gyülekezéshez való jogot sértette, hogy a bíróság nem vizsgálta érdemben azt a végzést, amelyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Fővárosi Polgármesteri Hivatal közterület-használati megállapodása miatt a hatásköre hiányát állapította meg.

Az Ab szerint a bíróságnak a konkrét ügyben tekintetbe kellett volna vennie, hogy a közterület-használati megállapodás jogszerűsége és indokoltsága is kérdéses volt.

A főpolgármesteri hivatalnak nem volt szüksége közterület-használati engedélyre, feltételezhető, hogy a használati megállapodás megkötésekor joggal való visszaélés történt. Erre utal az is, hogy a főpolgármesteri hivatal 2012. március 15-re "készletező módon" az összes olyan budapesti helyszínt lefoglalta előzetesen, amely az 1848-as forradalom megemlékezését célzó, nagy létszámú résztvevőre számító rendezvény megtartására alkalmas lett volna - olvasható az Ab közleményében. Kitér arra is, hogyha a bíróság érdemben vizsgálódott volna, és a főpolgármesteri hivatalnak a Hősök tere használatáról lemondó, utóbb érkezett nyilatkozatát figyelembe vette volna, akkor a rendezvény a megjelölt helyszínen megtartható lett volna.

Annak érdekében, hogy a határozatban ismertetett szempontok iránymutatásul szolgáljanak a jövőbeli gyülekezési jogvitákban eljáró bíróságok számára, az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt is megállapított. Eszerint a rendőrségnek a rendezvény bejelentéséről hozott, hatáskör hiányát megállapító határozata olyan határozat, amelyet a bíróság érdemben köteles felülbírálni, és ennek során a hatáskör hiányát megállapító rendőrhatósági határozat jogszerűségét és megalapozottságát érdemben vizsgálni.
A határozathoz Balsai István, Bihari Mihály és Pokol Béla párhuzamos indokolást, Bragyova András és Bihari Mihály különvéleményt csatolt.

Az alaptörvény és az Alkotmánybíróságról szóló törvény értelmében az Alkotmánybíróság 2012. január 1-jétől hatáskörrel rendelkezik arra, hogy alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntések alaptörvénnyel való összhangját. Új hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság a jelen ügyben első alkalommal állapította meg a vizsgált bírói döntés alaptörvény-ellenességét, és első alkalommal döntött a megsemmisítéséről.
 

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK
GYÜLEKEZÉSI JOG