"Jogalkalmazás javítása" - Képzések európai uniós forrásból

2013.02.25. Jogi Fórum / OBH

Az Országos Bírósági Hivatal részére Magyarország új Alaptörvénye, valamint egyes sarkalatos törvények gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések európai uniós forrásból történő megszervezésére nyílik lehetősége az Államreform Operatív Programhoz kapcsolódó "Jogalkalmazás javítása" címmel közzétett, pályázat keretében.

A 2013. február 25-én induló, 120,0 millió forintos összköltségvetésű, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló oktatássorozat célja, hogy egyes központi jogszabályok gyakorlati alkalmazását elősegítő, a bírósági intézmények valamennyi munkatársát érintő képzések megvalósulhassanak, ezzel elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és hatékony jogalkalmazást.

Az oktatássorozat első napját dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és dr. Varga Zs. András legfőbb ügyész helyettes nyitja meg. A második napon dr. Handó Tünde, az OBH elnöke köszönti az oktatássorozat résztvevőit.

Az elmúlt évben hatályba lépett új törvények szükségessé tették a bírák, a bírósági titkárok, fogalmazók és igazságügyi alkalmazottak folyamatos és komplex képzését, hozzájárulva ezzel a szakmai felkészültségükhöz, illetve a jogszabályok egységes alkalmazásához, megalapozottabb döntéshozatal elősegítéséhez.

Az összetett képzéssorozat részben e-learning oktatásból, részben regionális helyszíneken szervezett tantermi oktatásokból tevődik össze, és a következő jogszabályokat érinti: Magyarország Alaptörvénye, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, továbbá a Büntető Törvénykönyv, a Munka Törvénykönyve, valamint a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásokról és szabálysértési nyilvántartásokról szóló törvény.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS